Film: Zjavenie vo Fatime / Zjevení ve Fatimě / Apparitions at Fatima (1992)

Film: Zjavenie vo Fatime / Zjevení ve Fatimě  / Apparitions at Fatima (1992)

Panna Mária sa vo Fatime zjavila trom deťom, Lucii, Hyacinte a Františkovi. Boli to deti vychované k úcte k Bohu, ľuďom i prírode. Bez fatimských zjavení by si mnohí cestu k Bohu nenašli. Dokázali to práve cez Pannu Máriu. Ona zaujala miesto po padlom anjelovi, ktorému na začiatku bola daná úloha prinášať Svetlo. Jej slová vo Fatime by mali byť pre nás stále výzvou. Panna Mária hovorí: „Bez modlitby a obetí, bude mnoho duší stratených.“ Dej…

Read More

Film: Strom snov / Strom snů / The War (1994)

Film: Strom snov / Strom snů / The War (1994)

Film o odpúšťaní, láske, sebaobetovaní, pevnej rodine a dobrej výchove a o potrebe dobrého vzoru otca i mamy. Zároveň film o zle vojny, o tom ako ničí aj tie dobré ideály, za ktoré mnohí idú bojovať. Tiež film o mieste Boha v živote rodiny. Príbeh je plný komických a zábavných dobrodružstiev a zážitkov, ktoré môžu zažiť len deti hrajúce sa na takých miestach ako je opustený kameňolom či skládka starého šrotu. Dej filmu Dvanásťročná Lýdia…

Read More

Film: Pápež Ján Pavol II. / Pope John Paul II (2005)

Film: Pápež Ján Pavol II. / Pope John Paul II (2005)

Skutočný Ján Pavol II. bol veľmi špecifickým nenapodobiteľným človekom a teda nie je jednoduché pokúsiť sa o filmové spracovanie jeho osobnosti. Tento film vcelku úspešne zachytáva komplexný život Jána Pavla II. a dosť dobre vystihuje jeho kreatívnosť a dôvtip. Dej filmu Film zobrazuje vzťah Karola s jeho otcom, priateľmi z divadla a ďalšími ľuďmi. Začína vojna a medzi priateľmi možno sledovať rôznorodé postoje k tomu ako sa postaviť voči nacistom. Aj Karol prežíva vo svojom…

Read More

Film: V jednom ohni / Fireproof (2008)

Film: V jednom ohni / Fireproof (2008)

Príbeh o tom ako Boh a láska dokážu premôcť sebectvo a rôzne zlozvyky, ktoré škodia manželstvu. Film ponúka tiež inšpiráciu akými drobnosťami možno utužovať vzájomný manželský vzťah. Dej filmu Mladí manželia Caleb a Cate sú spolu sedem rokov. Pravidelne zažívajú vzájomné vyčerpávajúce hádky. Ich obsahom sú problémy, od úplných malicherností ako je corn flakes do mlieka až po isté druhy závislostí, ktorými trpí zvlášť Caleb. Po jednej ostrejšej výmene názorov sa citlivá Cate rozhodne odísť…

Read More

Film: Mária Goretti (2003)

Film: Mária Goretti (2003)

Skutočný príbeh o mladom dievčati, ktoré svojou odvahou, dobrotou a otvorenosťou odpúšťať, zmenilo životy mnohých ľudí, ktorí ju poznali. Film o dievčati, ktoré sa za zlobu dokázalo odplácať láskou, dokonca i človeku, ktorý ju zavraždil. Dej filmu Máriina rodina a spolu s nimi aj Mária chodia pracovať na pole istého veľkostatkára. Ten zneužíva lacnú pracovnú silu na svoje obohacovanie sa, bez toho, že by robotníkom, ktorí pre neho pracujú zabezpečil primeranú mzdu na dôstojný život….

Read More

Film: Nezlomná vôľa / Úžasná milost / Amazing Grace (2006)

Film: Nezlomná vôľa / Úžasná milost / Amazing Grace (2006)

Za čias, keď otroctvo bolo bežnou súčasťou obchodu západných mocností, nebolo veľa tých, čo boli ochotní postaviť sa proti nemu. Wiliam Wilberforce bol jedným z mála, ktorí dokázali ísť vytrvalo proti prúdu a najmä proti záujmom tých, pre ktorých ich vlastný prospech bol nadradený nad hodnotu ľudského života. Dej filmu Wilberforce sa prichádza zotaviť do sídla jeho priateľa a kolegu. Spolu s jeho ženou sa mu pokúšajú dohodiť istú mladú dámu, čo ich oboch spočiatku…

Read More

Film: Svätý Peter (2005)

Film: Svätý Peter (2005)

Veľmi pekné spracovanie najväčších udalostí v živote Svätého Petra. Film sa dotýka z veľkej časti i osudov Svätého Pavla a niektorých ďalších Ježišových učeníkov i samotného Ježiša. Dej filmu Dvojdielny biblický film o Šimonovi Petrovi zachytáva najmä udalosti po Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní. Po Ježišovej smrti film ukazuje zúfanie apoštolov, neskôr prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme najmä zo strany Šavla alebo zostúpenie Ducha Svätého na apoštolov. Priestor tu má aj ujasnenie si postoja voči prijímaniu pohanov…

Read More

Film: Príbeh Alvina Straighta / The Straight Story (1999)

Film: Príbeh Alvina Straighta / The Straight Story (1999)

Film o tom, ako zloba, samoľúbosť a alkohol rozvracajú vzťahy aj medzi súrodencami, ale tiež film o tom ako láska a odpustenie dokážu rany hojiť. Dej filmu Alvin je 73 ročný muž na dôchodku, ktorý spolu s jeho dcérou Rose, ktorá je mentálne trochu pozadu, žije v meste Lawrens v štáte Iowa. Keďže je Alvin starý, má už dosť chatrné zdravie a čo je najhoršie nepočúva rady od svojho lekára, pretože je dosť tvrdohlavý. Napriek…

Read More

Film: Vzoprieť sa obrom / Facing the Giants (2006)

Film: Vzoprieť sa obrom / Facing the Giants (2006)

Film o tom ako Boh chce robiť v živote každého zázraky, pokiaľ dá Bohu priestor na ich realizáciu, pokiaľ dá Boha na prvé miesto vo svojom živote a pokiaľ človek odmieta hriech, ktorý tomu všetkému bráni. Dej filmu Grant Taylor trénuje futbalové mužstvo na jednej kresťanskej strednej škole. Tím, ktorý vedie nie je príliš úspešný a na začiatku novej sezóny ho postihne ešte jedna strata kľúčového hráča Darrena. So svojou ženou má pekný manželský vzťah,…

Read More

Film: Pýcha a predsudok / Pride & Prejudice (2005)

Film: Pýcha a predsudok /  Pride & Prejudice (2005)

Romantický príbeh o niekedy až príliš priamych, inokedy až príliš spletitých vzťahoch, vychádzajúci z románu Jane Austinovej. Niekto bude možno sklamaný, niekto skôr prekvapený, pretože tu úplne absentujú posteľné scény, dokonca vo filme nepadne ani jeden vášnivý bozk. Tak čo je to za romantický brak? Práve naopak – dostatočne kreatívna story, ktorej tieto prvky vôbec nechýbajú. Dej filmu Film je vstavaný do obdobia, keď sa ešte spoločnosť delila na šľachtu a tých ostatných, keď sa…

Read More
1 27 28 29 30 31 32