Dokumentárny kanál

Dokumentárne filmy o zvieratách, prírode a ľuďoch. Dokumentárne filmy online!

V niektorých videách sa môžu vyskytnúť napr. násilné scény, ktoré nemusia byť vhodné pre deti a mládež alebo vyjadrenia v prospech viery v makroevolúciu, prípadne božekovanie, ktorému sa nevyhli ani pri dabingu dokumentárnych filmov.

Ako sa presúvať medzi videami
Medzi videami je možnosť presúvať sa po spustení pomocou šípok doľava/doprava alebo vybraním si konkrétneho filmu po kliknutí na ikonu v pravom hornom rohu.

Dokumentárny cyklus Moja misia

Svedectvá amerických Slovákov života s Kristom v relácii Spojení oceánom

Kritika makroevolúcie


Leave a Comment