Vystúpenie z EÚ a NATO

Vystúpenie z EÚ a NATO

Je potrebné vystúpenie zo zločineckých a neomarxistických organizácií EÚ a NATO. Bez toho smerujeme len rýchlejšie alebo pomalšie do priepasti. Väčšina politikov žiaľ na to nemá… rozum ani charakter… autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby a aplikovanej informatiky. Admin webu nebojtesa.tv venovaného prevažne hodnotným filmom,…

Read More

Krása starobylej architektúry

Krása starobylej architektúry

Keď rozmýšľam o Banskej Štiavnici, rozmýšľam aj o tom, aká to musela byť krása pohybovať sa aj po našich mestách na konci Habsburskej monarchie. Po mestách nesprznených architektúrou sekularizovaného sveta. Krása a rozprávkovosť starobylej architektúry je cenená dodnes. Nielen turistami, ale aj v hernom, knižnom a filmovom priemysle. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany…

Read More

Pôst a pokánie

Pôst a pokánie

Využime pôstne obdobie na pokánie. Na pokánie za kompromisy s hriechmi, na pokánie za tolerovanie rôznych hriechov v nás i okolo nás a na pokánie za priateľstvo so svetom, ktoré vytvára nepriateľstvo s Bohom! (Jak 4,4) autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby a aplikovanej informatiky….

Read More

Jasle ako najlepšia cesta

Jasle ako najlepšia cesta

Odkladanie dieťaťa do jaslí je najlepšia cesta, aby z neho bol stádovitý a emocionálne retardovaný jedinec. Dávanie detí do jaslí alebo v skorom veku odkladanie dieťaťa do škôlky na osem alebo i viac hodín je zo psychologického hľadiska škodlivé pre dieťa. Síce podobne ako v iných oblastiach je dopad na dieťa individuálny a dá sa vykompenzovať do značnej miery zvýšenou pozornosťou dieťaťu v ostatnom čase, vo všeobecnosti však štúdie poukazujú na to, že tento trend…

Read More

Zaslúžené prenasledovanie

Zaslúžené prenasledovanie

Zažil som od kresťanov umlčiavanie a scenzurovanie nepočetne veľa krát. Keď budú opäť prenasledovaní, umlčiavaní, zatváraní a popravovaní, nebudem k tomu ľahostajný, ale budem aspoň vedieť, že je to zaslúžené… Samozrejme, nejedná sa o kolektívnu vinu, ale faktom je, že až príliš vysoké percento kresťanov neznesie konfrontáciu s iným pohľadom na vec, zvlášť keď nevedia racionálne argumentovať a keď majú totalitné sklony s odporom k slobode prejavu. Keď mnohí kresťania dávajú druhým príklad v tom,…

Read More

Pošliapavanie Kristovho Tela

Pošliapavanie Kristovho Tela

Cirkev má právomoc v rozdávaní Eucharistie robiť úpravy. Napriek tomu, ak nechceme, aby bolo pošliapavané Telo Kristovo, uprednostňujme prosím prijímanie do úst. Pošliapavanie Krista sa deje doslovne. Kristovo Telo v podobe drobných kúskov zostáva na ruke, následne tieto čiastočky padajú na zem a sú pošliapavané. Práve preto boli zavedené pateny, ktoré sa používajú pri rozdávaní Eucharistie, aby Kristovo Telo v odrobinkách nepadalo na zem. Aby sme predišli takémuto zneucťovaniu Kristovho Tela, je prejavom rozumnosti a…

Read More

Predmet lásky

Predmet lásky

Každý človek si zasluhuje, aby s ním bolo zaobchádzané ako s predmetom lásky, nie predmetom túžby. (Ján Pavol II.) autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby a aplikovanej informatiky. Admin webu nebojtesa.tv venovaného prevažne hodnotným filmom, ale aj tvorca webstránky zdravysex.sk zameranej na výchovu k láske,…

Read More

Ľudský hriech

Ľudský hriech

Ľudský hriech sprzní viac alebo menej aj ten najušľachtilejší projekt. (porov. Chesterton) Výrok Chestertona, ktorý použil napríklad pri námietke ohľadom problémov a Judášov v Cirkvi. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby a aplikovanej informatiky. Admin webu nebojtesa.tv venovaného prevažne hodnotným filmom, ale aj tvorca webstránky…

Read More

Progresívne Marxistické Slovensko

Progresívne Marxistické Slovensko

O hlúposti značnej časti plebsu svedčí skutočnosť, že marxistické nápady Progresívneho Slovenska sú tolerované. Keby mala táto strana rovnaký stupídny marxistický program, ale zmenila by si len názov na Komunistická strana, až toto by bol rozhodujúci moment, kedy by sa jednoduchším ľuďom začali otvárať oči… autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa…

Read More

LGBT ideológia je pliaga

LGBT ideológia je pliaga

Včera sa podarilo Milanovi Majerskému z KDH vysloviť jeden trochu nešikovný výrok na adresu našich blížnych trpiacich psychosexuálnymi poruchami. Len dávame na správnu mieru… autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby a aplikovanej informatiky. Admin webu nebojtesa.tv venovaného prevažne hodnotným filmom, ale aj tvorca webstránky zdravysex.sk…

Read More
1 2