Médiá ako najsilnejší nástroj satana na privádzanie kresťanov do zatratenia

LGBT anarchisti adresovali kresťanom na Pochode za život v Prahe v roku 2022 tento výstižný slogan: „Vaše deti budú ako my!“.

Prečo výstižný? Preto, lebo je pravdivý. Neschopnosť dnešných kresťanov neprispôsobovať sa tomuto svetu, už celé desiatky rokov prináša svoje ovocie v podobe nielen kresťanskej mládeže, ktorá robí kompromisy s rôznymi hriechmi a agendami pretláčanými sekulárnymi ideológmi. Je toho mnoho, spomenúť možno napríklad akceptovanie a praktizovanie vulgárneho vyjadrovania, vulgárnej módy, sledovania vulgárnej kinematografie, akceptácia alkoholu a iných drog až po dekadenciu v osobnom sexuálnom živote alebo v tom politickom.

Najsilnejší nástroj alebo jeden z najsilnejších, ktorý má dnes satan na ovplyvňovanie aj kresťanov, sú médiá. Od TV, cez herný priemysel a populárnu hudbu až po celý internetový obsah sociálnych sietí a mnohého iného. Kombinácia dekadentného mediálneho obsahu s neschopnosťou kresťanov filtrovať a odmietať to zlé čo sa na nich a ich deti valí najmä z médií, prináša jasný odkaz: „Vaše deti budú ako my!“ (Vaši LGBT aktivisti).

Satan_a_media

Na záver zopár vyjadrení pápežov, ktoré poukazujú na to, že už v dobe, kedy existovalo ako jediné masmédium tlač, si katolícke osobnosti uvedomovali, aký nesmierny význam má snaha o dobré médiá a hodnotný mediálny obsah. V uvedených citáciách bolo pôvodne použité slovo “tlač” namiesto výrazu “médiá”:

Dobré médiá sú najužitočnejším dielom. (Pius IX.)

Nadarmo budete stavať kostoly, poskytovať duchovné cvičenia, zakladať školy, všetky vaše snaženia vyjdú navnivoč, ak nebudete schopní vládnuť vernými a čistými katolíckymi médiami. (Pius X.)

Zlé médiá priviedli do záhuby kresťanskú spoločnosť, je teda nutné postaviť proti nim médiá dobré. (Lev XIII.)

Na pripomenutie ešte jedno naše staršie súvisiace video. Nezľaknite sa, síce na prvý pohľad je skoro ako z dielne Sulíkovho syna, ktorý rád robí z ľudí pojedačov hovien, ale pointa tohto videa je presne opačná.