Akadémia dôležitých diel

Akadémia dôležitých diel je zoznam publikácií, ktoré je dobré poznať. Nielen z hľadiska ich existencie, ale aj po obsahovej stránke. V dnešnej dobe sú ľudia zahltení balastom z médií a sociálnych sietí. Správny výber hodnotných kníh je z týchto dôvodov o to naliehavejší. Knihy zo zoznamu Akadémie dôležitých diel môžu napomôcť človeku získať všeobecný prehľad o myšlienkových prúdoch, ktoré formovali a formujú našu spoločnosť.

Viaceré publikácie môžu čitateľovi pomôcť pochopiť, prečo je určité ideológie potrebné odmietnuť, už v ich základoch, iné diela majú potenciál nasmerovať čitateľa k lepšiemu pochopeniu zmyslu života a Božieho plánu s nami. Ďalšie, môžu človeku pomôcť na ceste správne a uspokojujúco prežitého života.

Keď Vám v živote unikne množstvo iných kníh, nemusí to až tak vadiť. Tieto by ste si však mali prečítať.

Kniha_Biblia_Akademia_dolezitych_diel_ADD

ZOZNAM KNÍH AKADÉMIE DÔLEŽITÝCH DIEL

Biblia; Sväté Písmo
Kauza Kristus, autor Lee Strobel
Ako Katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu, autor Thomas E. Woods
Levy prichádzajú, autor Vladimír Palko
Súostrovie Gulag, autor Alexander Solženicyn
Manifest Komunistickej strany, autori Karl Marx a Friedrich Engels
Zmysel života, autor Viktor Emanuel Frankl
Katechizmus Katolíckej cirkvi
Nasledovanie Krista, autor Tomáš Kempenský
Výchova k láske, manželstvu a rodičovstvu, autor Igor Barták
Naša cesta do Katolíckej cirkvi, autor Scott Hahn
A Biblia má predsa pravdu, autor Werner Keller
Chatrč, autor William Paul Young
Čtyři svědkové, autor Rod Bennett
Revolúcia a Kontrarevolúcia, autor Plinio Corrêa de Oliveira
Je to dôstojné a správne, autor Scott Hahn
Encyklika Humanae vitae, autor pápež Pavol VI.
Encyklika Mit Brennender Sorge, autor pápež Pius XI.
Encyklika Divini Redemptoris, o bezbožeckom komunizme, autor pápež Pius XI.
Encyklika Rerum novarum, pápež Lev XIII.
Životopisy svätých, rôzni autori
Vyvrátenie evolúcie