Akadémia dôležitých diel

Akadémia dôležitých diel

Akadémia dôležitých diel je zoznam publikácií, ktoré je dobré poznať. Nielen z hľadiska ich existencie, ale aj po obsahovej stránke. V dnešnej dobe sú ľudia zahltení balastom z médií a sociálnych sietí. Správny výber hodnotných kníh je z týchto dôvodov o to naliehavejší. Knihy zo zoznamu Akadémie dôležitých diel môžu napomôcť človeku získať všeobecný prehľad o myšlienkových prúdoch, ktoré formovali a formujú našu spoločnosť. Viaceré publikácie môžu čitateľovi pomôcť pochopiť, prečo je určité ideológie potrebné…

Read More

Apologetika: Ako je to s nariadením o svätení soboty

Apologetika: Ako je to s nariadením o svätení soboty

V Starom zákone je napísané: Pamätaj na deň odpočinku, že ti má byť svätý. Šesť dní budeš pracovať… ale siedmy deň je dňom odpočinku Hospodina. Nebudeš konať žiadnu prácu… je to večná zmluva medzi Bohom a izraelskými synmi. Slovo „večný“ znamená v hebrejčine to, čo nikdy neskončí, ale aj to čo trvá veľmi dlho. Aj obriezka je tu nazvaná večnou zmluvou. Adventisti tvrdia, že obriezka je Novým zákonom zrušená. Avšak to isté už neuznávajú v…

Read More

Apologetika: Proroctvá z Biblie, ktoré sa napĺňajú

Apologetika: Proroctvá z Biblie, ktoré sa napĺňajú

Boh v Biblii dal ústami prorokov ľuďom množstvo predpovedí budúcnosti. Biblické proroctvá možno považovať za dôležitú indíciu poukazujúcu na pravdivosť Biblie ako Božieho slova. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať viacero zhrnutých proroctiev, ktoré sa naplnili alebo napĺňajú a ktorých naplnenie je všeobecne známe. Proroctiev je vo Svätom Písme celkovo samozrejme omnoho viac, avšak pri týchto je ich splnenie zjavné aj bez dohadovania sa o rôznych historických skutočnostiach. K proroctvám napríklad z knihy Izaiáš možo…

Read More

Film: Biblické príbehy

Film: Biblické príbehy

Na tejto stránke nájdete rôzne Biblické filmové príbehy. Dvojdielny príbeh o Abrahámovi, príbeh o Ester, film Samson a Dalila – 2 diely, Jakub, Jozef, Dávid – 2 diely, Šalamún – 2 diely, Jeremiáš a dvojdielny Pavol z Tarzu alebo film Apokalypsa. Vo viacerých filmoch sú aj násilné scény alebo scény s určitou mierou intimity, preto treba zvážiť vhodnosť pre maloletého diváka. . . . Jakub / Jákob . . . . . . . ….

Read More

Film: Biblia / Bible / The Bible: In the Beginning… (1966)

Film: Biblia / Bible / The Bible: In the Beginning… (1966)

Neopakovateľné prerozprávanie prvých kníh Starého zákona od režiséra Johna Hustona vás vtiahne do deja vtedajších udalostí. Dej filmu Jedinečné a veľmi pôsobivé spracovanie biblických príbehov Starého zákona, ako ich poznáme od Adama a Evy, Ábela a Kaina, cez Noema, Lota, Nimróda, Abraháma až po Izáka a ďalších. Dráma, HistorickýUSA / Taliansko, 1966, 174 minRéžia: John Huston; Hudba: Toširó Majuzumi, Ennio MorriconeHrajú: Michael Parks, Ulla Bergryd, Richard Harris, John Huston, Stephen Boyd, George C. Scott, Ava…

Read More

Film: Prežili sme Ardeny / Saints and Soldiers (2003)

Film:  Prežili sme Ardeny / Saints and Soldiers (2003)

Útek zo zajatia nacistického Wehrmachtu bez jedla a zbraní prekonávajúc nemilosrdnú zimu. Skupinka vojakov pokúšajúcich sa dostať do bezpečia na spojenecké územie so zachráneným anglickým vojakom s dôležitou informáciou. Film o tom ako Biblia a priateľstvo s nemeckým vojakom nemusia byť v takejto situácii vôbec na škodu. Dej filmu Skupina amerických zajatcov sa rozhodne pre útek. Viacerým sa podarí vymaniť z rúk nacistických vojakov a dávajú sa na riskantný postup zasneženou krajinou kontrolovanou nemeckou armádou….

Read More

Film: Evanjelium podľa Jána / The Gospel of John (2003)

Film: Evanjelium podľa Jána / The Gospel of John (2003)

Dôstojné spracovanie Jánovho evanjelia s dobrými hereckými výkonmi o osobe vteleného Boha – Ježiša Krista. Toho Krista, ktorý jediný je skutočná Cesta, Pravda a Život, bez ohľadu na to či Kristovi človek dôveruje alebo nie. Dej filmu Príbeh sa snaží pridŕžať dosť dôsledne biblického Evanjelia podľa Jána. Dej poodhaľuje Ježišove konanie a myšlienky, ktoré sú základom pre kresťanskú morálku a Cirkev. Film okrem iného vyobrazuje stav Izraela v danej dobe, kedy bola krajina v moci…

Read More

Film: Princezná z Perzie: Noc s kráľom / Noc s králem / One Night with the King (2006)

Film: Princezná z Perzie: Noc s kráľom / Noc s králem / One Night with the King (2006)

Film rozpráva príbeh židovky Ester, ktorá sa stala ženou perzského kráľa Asuera a teda aj perzskou kráľovnou. Príbeh sa do značnej miery opiera o biblickú knihu Ester, ale sú v ňom momenty, kedy sa dej od biblického podania odkláňa. Dej filmu Kráľ, ktorý sa rozišiel so svojou predošlou manželkou si vyberie Ester spomedzi mnohých ďalších uchádzačiek o trón bez toho že by vedel, že je židovka. Film ukazuje aké sú Božie cesty nevyspytateľné a ako…

Read More