Film: Evanjelium podľa Jána / The Gospel of John (2003)

Film: Evanjelium podľa Jána / The Gospel of John (2003)

Dôstojné spracovanie Jánovho evanjelia s dobrými hereckými výkonmi o osobe vteleného Boha – Ježiša Krista. Toho Krista, ktorý jediný je skutočná Cesta, Pravda a Život, bez ohľadu na to či Kristovi človek dôveruje alebo nie. Dej filmu Príbeh sa snaží pridŕžať dosť dôsledne biblického Evanjelia podľa Jána. Dej poodhaľuje Ježišove konanie a myšlienky, ktoré sú základom pre kresťanskú morálku a Cirkev. Film okrem iného vyobrazuje stav Izraela v danej dobe, kedy bola krajina v moci…

Read More