Film: Na počiatku / Na počátku / In the Beginning (2000)

Film: Na počiatku / Na počátku / In the Beginning (2000)

Pútavo spracované hlavné udalosti z prvých kníh Biblie. Dejiny Izraela od Abraháma až po Jozueho. Dej filmu Film začína príbehom Abraháma, ktorý v úvode načrtáva obdobie stvorenia sveta a časov pred potopou. Ďalej príbeh pokračuje samotnými udalosťami z Abrahámovho života – rozchod s Lótom, narodenie Izmaela a Izáka, plánovaná obeta Izáka, smrť Abrahámovej ženy Sáry, nájdenie ženy pre Izáka, Abrahámove proroctvá, požehnanie i smrť. Nasleduje príbeh Izákových synov Jakuba a Ezaua, starnúci Izák, požehnanie Jakuba a…

Read More

Film: Biblia / Bible / The Bible: In the Beginning… (1966)

Film: Biblia / Bible / The Bible: In the Beginning… (1966)

Neopakovateľné prerozprávanie prvých kníh Starého zákona od režiséra Johna Hustona vás vtiahne do deja vtedajších udalostí. Dej filmu Jedinečné a veľmi pôsobivé spracovanie biblických príbehov Starého zákona, ako ich poznáme od Adama a Evy, Ábela a Kaina, cez Noema, Lota, Nimróda, Abraháma až po Izáka a ďalších. Dráma, HistorickýUSA / Taliansko, 1966, 174 minRéžia: John Huston; Hudba: Toširó Majuzumi, Ennio MorriconeHrajú: Michael Parks, Ulla Bergryd, Richard Harris, John Huston, Stephen Boyd, George C. Scott, Ava…

Read More