Nedovoľ, aby ťa prevalcovali trosky z médií

Realita, ktorá je tu už celé roky, ale v poslednom období je ešte o čosi aktuálnejšia:

Ak sa nenaučíš vyberať si hodnotný obsah v médiách a odmietať stoku,

tak demoralizovaní jedinci skrz perverznosť a klamstvá v médiách,

zničia Teba aj Tvoje deti!

MediaVasZnicia