Pošliapavanie Kristovho Tela

Pošliapavanie Kristovho Tela

Cirkev má právomoc v rozdávaní Eucharistie robiť úpravy. Napriek tomu, ak nechceme, aby bolo pošliapavané Telo Kristovo, uprednostňujme prosím prijímanie do úst. Pošliapavanie Krista sa deje doslovne. Kristovo Telo v podobe drobných kúskov zostáva na ruke, následne tieto čiastočky padajú na zem a sú pošliapavané. Práve preto boli zavedené pateny, ktoré sa používajú pri rozdávaní Eucharistie, aby Kristovo Telo v odrobinkách nepadalo na zem. Aby sme predišli takémuto zneucťovaniu Kristovho Tela, je prejavom rozumnosti a…

Read More