Jasle ako najlepšia cesta

Jasle ako najlepšia cesta

Odkladanie dieťaťa do jaslí je najlepšia cesta, aby z neho bol stádovitý a emocionálne retardovaný jedinec. Dávanie detí do jaslí alebo v skorom veku odkladanie dieťaťa do škôlky na osem alebo i viac hodín je zo psychologického hľadiska škodlivé pre dieťa. Síce podobne ako v iných oblastiach je dopad na dieťa individuálny a dá sa vykompenzovať do značnej miery zvýšenou pozornosťou dieťaťu v ostatnom čase, vo všeobecnosti však štúdie poukazujú na to, že tento trend…

Read More

Dokument: Děti bez lásky

Dokument: Děti bez lásky

Film Deti bez lásky poukazuje na vážne prejavy deprivačného syndrómu u detí z detských domovov, ale aj jaslí. Hlavným aktérom je psychológ Zdeněk Matějček, priekopník v štúdiu vývinu detí v ústavoch a reformátor v oblasti starostlivosti o deti, ktorý zdôrazňoval nezastupiteľnú úlohu rodiny a uspokojovania zvlášť emocionálnych potrieb dieťaťa. Záujmom štátu nielen v minulosti bolo prevziať všetku starostlivosť o dieťa. Film bol počas komunizmu najskôr zakázaný na základe iniciatívy Zväzu žien. Neskôr vyvolal širokú diskusiu,…

Read More

Dať či nedať dieťa do jaslí?

Dať či nedať dieťa do jaslí?

Popularizácia jaslí dnes v určitých kruhoch znovu rastie a spolu s ňou aj dávanie detí na celý deň do škôlky už v prvých rokoch života dieťaťa. Čo to so sebou prináša? Dať alebo nedať dieťa do jaslí? Rodičia dávajú deti do jaslí niekedy z ekonomických dôvodov, inokedy preto, že im je doma na materskej pridlho alebo sa do popredia ich záujmu dostane kariéra. Tomuto trendu napomáha aj „sociálna“ politika štátu. Negatívnym je práve slabé ohodnotenie žien na materskej…

Read More