Pôst a pokánie

Pôst a pokánie

Využime pôstne obdobie na pokánie. Na pokánie za kompromisy s hriechmi, na pokánie za tolerovanie rôznych hriechov v nás i okolo nás a na pokánie za priateľstvo so svetom, ktoré vytvára nepriateľstvo s Bohom! (Jak 4,4) autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby a aplikovanej informatiky….

Read More