Ľudský hriech

Ľudský hriech sprzní viac alebo menej aj ten najušľachtilejší projekt. (porov. Chesterton)

Výrok Chestertona, ktorý použil napríklad pri námietke ohľadom problémov a Judášov v Cirkvi.

Ľudský hriech