Klasická a moderná inštrumentálna hudba

Klasická a moderná inštrumentálna hudba pre oddych a relax. Klasická hudba sa vo všeobecnosti vzťahuje na umeleckú hudbu západného sveta, ktorá sa považuje za odlišnú od západnej ľudovej hudby alebo tradícií populárnej hudby.

Klasická hudba sa často vyznačuje formálnosťou a zložitosťou hudobnej formy a harmonickej organizácie, najmä s využitím polyfónie.

Inštrumentálna skladba je hudba zvyčajne bez vokálov alebo s nevýraznými vokálmi. V komerčnej populárnej hudbe existujú originálne inštrumentálne skladby alebo remixy pôvodných skladieb.

violins-1838390_1280