Klasická a moderná inštrumentálna hudba

Klasická a moderná inštrumentálna hudba

Klasická a moderná inštrumentálna hudba pre oddych a relax. Klasická hudba sa vo všeobecnosti vzťahuje na umeleckú hudbu západného sveta, ktorá sa považuje za odlišnú od západnej ľudovej hudby alebo tradícií populárnej hudby. Klasická hudba sa často vyznačuje formálnosťou a zložitosťou hudobnej formy a harmonickej organizácie, najmä s využitím polyfónie. Inštrumentálna skladba je hudba zvyčajne bez vokálov alebo s nevýraznými vokálmi. V komerčnej populárnej hudbe existujú originálne inštrumentálne skladby alebo remixy pôvodných skladieb. autor: Igor…

Read More