Space music

Space music – hudba s atmosférou vesmíru. Hudba odrážajúca priestor a nekonečnosť vesmíru, ktorý nám daroval Stvoriteľ.

Vesmírna hudba, nazývaná aj space music alebo space ambient, sa opisuje ako „pokojná a emotívna“. Je odvodená od ambientnej hudby a spája sa s lounge music, easy listening a elevator music.

orion-nebula-11107_1280