Elektronická hudba

Oddychová a relaxačná elektronická hudba. Elektronická hudba je hudobný žáner, ktorý pri svojej tvorbe využíva elektronické hudobné nástroje, digitálne nástroje a podobne. Zahŕňa širokú paletu žánrov od ambient po trance.

relaxing music