Film: Povolaný / Powolany / Called (2022)

Celovečerný film Povolaný s prvkami dokumentaristiky rozprávajúci o moci a láske Boha a dobrách prameniacich zo života s Bohom. Film poňatý ako pocta kňazskej službe a výzva k modlitbe za kňazské povolania.

Film_Povolany_2022

Dej filmu

Film je zasadený do konkrétnej rodiny, ktorú navštívy katolícky kňaz na pozvanie domácej pani. K rozhovoru matky a syna sa napokon pripojí i otec – popletený antiklerikál a vzdorovitá dcéra.

Každý z nich kladie na kňaza vlastné otázky, námietky a výčitky. Jedná sa viac menej o typické floskuly dezorientovaných a sekularizmom ohlúpnutých ľudí dnešnej doby.

Kňaz trpezlivo komunikuje a odpovedá na každú z otázok. Snaží sa rodine pomôcť nájsť cestu k pochopeniu aj ťažkých vecí cez rôzne svedectvá, ktoré sú mu známe.

Postupne film práve cez konkrétne životné príbehy reálnych ľudí prechádza na také témy ako Eucharistia, sviatosť zmierenia, krst, hlásanie Božieho slova, modlitby za uzdravenie alebo exorcizmus.

Sledujeme osudy premeny niekoľkých ľudí skrz objavenie pravdy o živote a sebe.

Dráma / Dokumentárny
Poľsko, 2022, 86 min
Réžia: Jan Sobierajski;
Hrajú: Marcin Kwasny, Jakub Dmochowski, Marta Lewandowska, Rafal Szalajko, Paulina Smigielska, Marta Przybyla, Marcin Ostrowski, Adam Szymowski, Pawel Martyniuk, Joanna a Marek Klek, Dawid Cmok, Joanna Nowacka;

Mínusy, ochrana detí a mládeže (Parents Guide)

Sex, nahota a intimita: Svedectvá o živote v hriechu smilstva alebo cudzoložstva. Pár scén s mužmi s odhalenou hruďou alebo pár krát žena v kratšej sukni, na vysokých podpätkoch alebo v šatách s odhalenými ramenami.
Násilie a brutalita:  
Scéna s pouličnou bitkou.
Profánnosť, rúhanie, vulgarizmy (môže závisieť od jazykovej verzie filmu česká/ slovenská/titulky): 
Alkohol/Drogy/Fajčenie: 
Viac krát pitie alkoholu napríklad v bare.
Scény, ktoré môžu vyvolávať strach, stres:
Iné: 
Neúctivá komunikácia s kňazom. Potetované mužské telo. Svedectvo zahŕňajúce absolvovanie umelého oplodnenia.
Vhodnosť pre deti od: 
15

Hodnotné umenie je prospešné podporiť jeho kúpou. Podpora dobrej kinematografie, pomáha nielen tvorbe kvalitných filmov, ale je to aj prejav poctivosti a slušnosti voči tvorcom.