Každá doba má svojho Plojhara a jeho podporovateľov

Každá doba má svojho Plojhara a jeho podporovateľov

História sa rýmuje, žiaľ! Hegerovi už popri trans-vyhláške, nevadia po novom ani registrované partnerstvá, ani legálne potraty a nezahlasoval v týchto dňoch ani za to, aby výchova o sexualite zostala v kompetencii rodičov. Čo sa týka Plojhara, na Slovensku ho skoro nik nepozná. Pritom je to „perla“ našej histórie, podobne ako Heger. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval…

Read More

Film: Povolaný / Powolany / Called (2022)

Film: Povolaný / Powolany / Called (2022)

Celovečerný film Povolaný s prvkami dokumentaristiky rozprávajúci o moci a láske Boha a dobrách prameniacich zo života s Bohom. Film poňatý ako pocta kňazskej službe a výzva k modlitbe za kňazské povolania. Dej filmu Film je zasadený do konkrétnej rodiny, ktorú navštívy katolícky kňaz na pozvanie domácej pani. K rozhovoru matky a syna sa napokon pripojí i otec – popletený antiklerikál a vzdorovitá dcéra. Každý z nich kladie na kňaza vlastné otázky, námietky a výčitky….

Read More

Dokument: Vražda katolíckeho kňaza Jána Nemca partizánmi

Dokument: Vražda katolíckeho kňaza Jána Nemca partizánmi

Katolícky kňaz Ján Nemec bol zavraždený 17. novembra 1944 partizánmi zo skupiny Čapajev. Išlo o jednu zo stoviek podobných vrážd. Jedna z najtragickejších udalostí sa udiala v obci Sklené, kde partizáni povraždili 187 civilistov. Masové vraždenie nebolo pre odbojárov cudzie ani po skončení vojny ako ukazuje prípad z Přerova, kde boli povraždení obyvatelia Dobšinej a ďalších miest vrátane žien a detí. Počas komunistickej totality sa o týchto brutálnych zločinoch hovoriť nemohlo, keďže partizáni boli s vládnucim…

Read More

Film: Pedro Poveda – Svetlo z Guadixu / Poveda (2016)

Film:  Pedro Poveda – Svetlo z Guadixu / Poveda  (2016)

Pedro Poveda bol španielskym kňazom, ktorý poburoval slobodomurárov, ľavičiarov i mnohých cirkevných predstaviteľov. Zanechal za sebou veľké pedagogické dielo. V španielskej občianskej vojne sa stal mučeníkom za svoju lásku ku Kristovi a ľuďom. Dej filmu Skutočný príbeh začína poslednými udalosťami z roku 1936 zo života španielskeho katolíckeho kňaza Pedra Povedu. Počas jeho výsluchov po zadržaní ľavicovými revolucionármi sa prenášame k udalostiam z jeho pôsobenia medzi najbiednejšími a do obdobia kedy zakladal inštitúty na prípravu pedagógov…

Read More

Film: Deviaty deň / Neunte Tag / The Ninth Day (2004)

Film: Deviaty deň / Neunte Tag / The Ninth Day (2004)

Film Deviaty deň rozoberá problematiku kolaborácie s patologickými ideológiami akou bol aj národný socializmus v Nemecku. Výnimočný film, v ktorom uprostred zvráteného sveta pseudopokrokových sekularistov jasne vyniká morálna sila a navonok nenápadná osobnosť katolíckeho kňaza. Dej filmu Kramer je jedným z kňazov umiestnených nacistami do koncentračného tábora Dachau počas Druhej svetovej vojny. Zažíva teror a všadeprítomné mučenie a utrpenie. Jedného dňa dostane oznámenie o tom, že je prepustený na slobodu. Má právo ísť za rodinou…

Read More

Film: Don Gnocchi – Anjel detí (2004)

Film: Don Gnocchi – Anjel detí (2004)

Film o krutostiach a nezmyselnosti vojny, ale aj o tom ako Boh skrze ľudí, ktorí sú otvorení jeho láske, dokáže aj mnohé zlo obrátiť na veľké dobro. Vojnový film, ktorý neukazuje bezmyšlienkovité zobrazovanie bojov a vraždenia, ale zameriava sa na osudy a prežívanie jednotlivcov, ktorých život bol vojnou ovplyvnený. Dej filmu Don Gnocchi začína ako vychovávateľ a učiteľ mladých počas II. svetovej vojny. Je menovaný za vojenského kaplána. Neskôr chce sám byť duchovnou oporou vojakov…

Read More

Film: Farář u svatého Dominika / Going My Way (1944)

Film: Farář u svatého Dominika / Going My Way (1944)

Osviežujúci film s komediálnymi prvkami zaujme svojimi zápletkami a najmä príkladnou osobnosťou kňaza O´Malleya. Je to film, ktorý môže priblížiť život farára a pomôcť odstrániť niektoré predsudky tým, že ukazuje, že aj kňazi sú normálni ľudia, ktorí prežívajú svoje starosti aj radosti. Dej filmu Príjemný a úsmevný príbeh o kňazovi O´Malleym, ktorý prichádza na výpomoc do farnosti sv. Dominika. Prináša do života farnosti nový prístup a viac života. Výsledkom príchodu kňaza O´Maylleya sú určité nezhody…

Read More

Film: Šarlátový a černý / The Scarlet and the Black (1983)

Film: Šarlátový a černý / The Scarlet and the Black (1983)

Film, ktorý nabúravá rozšírený mýtus o nečinnosti Katolíckej cirkvi počas nacizmu a Druhej svetovej vojny. Príbeh o obetavosti kňazov v týchto ťažkých časoch za bránami Vatikánu. Dej filmu V roku 1945 Nemci okupujú Rím. Gestapo tu vládne pod vedením veliteľa Herberta Kapplera. Monsignor Hugh O’Flaherty, je írskym kňazom pracujúcim vo Vatikáne za pontifikátu pápeža Pia XII.. Vatikán je oficiálne neutrálny a O’Flaherty to s pápežovou podporou využíva na organizovanie pomoci na záchranu množstva civilistov, vojakov…

Read More

Film: Don Bosco (2004)

Film: Don Bosco (2004)

Film o vytrvalom bojovníkovi za duše mladých chlapcov, vychovávateľovi mládeže, v ktorého živote mali miesto viaceré zázraky. Don Bosco obetoval celý svoj život službe chudobnej mládeži a šíreniu evanjelia ďalej do sveta skrz svoju rehoľu saleziánov. Dej filmu Úvod filmu sa zameriava na detstvo Dona Bosca, ktoré prežíval so svojou matkou a hlavne bratom Antonom, ktorý nemal príliš pochopenie, pre jeho sny a túžby. Film ukazuje význam rôznych vzorov pre Dona Bosca ako boli Don…

Read More

Film: Zpovídám se / I Confess (1953)

Film: Zpovídám se / I Confess (1953)

Bravúrny príbeh od Alfreda Hitchcocka, majstra detektívky, s posolstvom odvahy a čestnosti kňaza, ktorý má svoj život i život vraha vo svojich rukách. Otec Logan je symbolom poctivosti, čestnosti, pevnosti, zásadovosti a odvahy. Celým filmom sa vinie myšlienka vernosti povolaniu a vernosti Bohu, aj napriek nástrahám, ktoré majú viacero podôb. Dej filmu Keller je emigrant z Nemecka, ktorého v Kanade prichýli otec Logan na svojej fare aj s jeho ženou. Keller nedokáže znášať to, že…

Read More
1 2