Film: Don Bosco (2004)

Film: Don Bosco (2004)

Film o vytrvalom bojovníkovi za duše mladých chlapcov, vychovávateľovi mládeže, v ktorého živote mali miesto viaceré zázraky. Don Bosco obetoval celý svoj život službe chudobnej mládeži a šíreniu evanjelia ďalej do sveta skrz svoju rehoľu saleziánov. Dej filmu Úvod filmu sa zameriava na detstvo Dona Bosca, ktoré prežíval so svojou matkou a hlavne bratom Antonom, ktorý nemal príliš pochopenie, pre jeho sny a túžby. Film ukazuje význam rôznych vzorov pre Dona Bosca ako boli Don…

Read More