Film: Don Bosco (2004)

Dráma / Životopisný
Taliansko, 2004, 102+97 min
Réžia: Lodovico Gasparini
Hudba: Marco Frisina
Hrajú: Flavio Insinna, Lina Sastri, Charles Dance, Lewis Crutch, Alessandra Martines;

Kto by nepoznal zakladateľa saleziánov a hlavne vytrvalého vychovávateľa mládeže Dona Bosca. Skutočne veľmi pekné spracovanie jeho života.

Dej filmu
Úvod filmu sa zameriava na detstvo Dona Bosca, ktoré prežíval so svojou matkou a hlavne bratom Antonom, ktorý nemal príliš pochopenie, pre jeho sny a túžby. Film ukazuje význam rôznych vzorov spomedzi ľudí v Jánovom Boscovom okolí, v časoch jeho detstva, ako boli Don Calusso, jeho matka Margita a podobne. Dej sa potom prenáša do roku 1841, kedy je Giovanni už kňazom. Ako kňaz sa začne zaujímať o opustených chlapcov na uliciach. Vo filme je v rámci jeho možností pekne vyobrazená Don Boscova stratégia práce s mladými, založená na rešpektovaní ich dôstojnosti, prejavovania im dôvery, na vytváraní vzájomného priateľstva a najmä na vytrvalosti. Don Bosco učí chlapcov, že všetci môžu byť svätí, stačí k tomu milovať. Don Bosco aj so svojimi zverencami nie je veľmi obľúbeným spolubývajúcim, preto sa niekoľko krát musia sťahovať a hľadať si prístrešie. Film tiež zobrazuje viaceré ťažkosti, ktoré mal don Bosco s chlapcami, ale i to ako s Božou pomocou dokázali prekonávať ťažkosti, ktoré v tej dobe doliehali na krajinu. Tiež sú vo filme vyobrazené problémy, ktoré zažíval Don Bosco s úradmi i s ostatnými duchovnými, i jeho zdravotné problémy.
V príbehu je veľmi dobre ukázané ako sa Don Bosco snažil všetko riešiť nenásilne a natoľko dôveroval Bohu, že veril, že modlitbou sa dá predísť aj krviprelievaniu, aj keď situácia vyzerá na prvý pohľad beznádejne – chlapcov priviedol k tomu, že sa v každej ťažkej situácii uchýlili k modlitbe a naozaj to pomáhalo.
Samostatnou kapitolou je osobnosť Dominika Savia, ktorý síce zomiera, ale ako Don Bosco hovorí – smrť neznamená koniec, ale začiatok nového života, cez Dominika chcel Boh ukázať ako sväto možno žiť, pretože ako tiež viacero scén vo filme ukazuje, Dominik sa snažil vo všetkom myslieť vždy v prvom rade na druhých a nie na seba.
Film ukazuje mnohé ďalšie významné momenty zo života tohto svätca, ako privedenie jeho matky do Oratória, vytváranie pracovných miest pre chlapcov spolu s humánnymi pracovnými podmienkami a vyslobodzovanie chlapcov z otrockých služieb rôznych obchodníkov a podobne.
Významným momentom je už spomínaná Dominikova Saviova smrť, po ktorej sa Don Bosco rozhodne založiť rehoľu Saleziánov, s čím je spojených mnoho komplikácií, ale napokon v závere filmu mu prichádza konečné schválenie od pápeža.

Druhá časť:

Prvá časť:

Mínusy, ochrana detí a mládeže (Parents Guide)
Sex, nahota a intimita: Mladé dievčatá privyrábajúce si ako prostitútky. Obťažovanie prostitútok mužmi.
Násilie a brutalita: Vražda, kde vinníkom je jeden z Don Boscových chlapcov. Zbitie dona Bosca.
Profánnosť, rúhanie, vulgarizmy (môže závisieť od jazykovej verzie filmu česká/ slovenská/titulky):
Alkohol/Drogy/Fajčenie:
Scény, ktoré môžu vyvolávať strach, stres:
Iné:
Vhodnosť pre deti od: 7

DVD k zakúpeniu

Leave a Comment