Dokument: Vražda katolíckeho kňaza Jána Nemca partizánmi

Katolícky kňaz Ján Nemec bol zavraždený 17. novembra 1944 partizánmi zo skupiny Čapajev. Išlo o jednu zo stoviek podobných vrážd.

Jedna z najtragickejších udalostí sa udiala v obci Sklené, kde partizáni povraždili 187 civilistov.

Masové vraždenie nebolo pre odbojárov cudzie ani po skončení vojny ako ukazuje prípad z Přerova, kde boli povraždení obyvatelia Dobšinej a ďalších miest vrátane žien a detí.

Počas komunistickej totality sa o týchto brutálnych zločinoch hovoriť nemohlo, keďže partizáni boli s vládnucim režimom úzko prepojení. Dnes neobjektívnu rétoriku a propagandu komunistov prebrali primárne stúpenci liberálneho extrémizmu.

„Dvadsiateho augusta 1944 vystrieľali partizáni v Sklenom 190 mužov od 16 do 60 rokov. O niečo neskôr v Ružomberku zastrelili nemeckého továrnika a jeho 12 spolupracovníkov a v blízkom Bielom Potoku 164 nemeckých civilistov, po jednom-dvoch strieľali Nemcov z nemeckých dedín Turca a Hornej Nitry. Tridsiateho augusta zlikvidovali vo Vyhniach tábor detí z vybombardovaných rodín Porúria aj s vychovávateľkami. Už uprostred SNP, 23. septembra, bolo v Banskej Štiavnici fyzicky zlikvidovaných 83 Nemcov, z ktorých 60 pochádzalo z Veľkého Poľa.

Môže kritický a zodpovedný historik po tejto overtúre, ktorá sa odohrávala na Slovensku v druhej polovici augusta 1944, hovoriť, že išlo bez výhrad o najslávnejšiu kapitolu slovenských dejín?“

  • PhDr. Anton Špiesz, DrSc., historik

🔥Takto o SNP uvažoval významný odborník na slovenské dejiny. SNP bolo dôležitou udalosťou, ktorá si zaslúži pozornosť. Je však vhodné ju oslavovať? Na to nech si odpovie každý sám po štúdiu relevantných zdrojov.