Film: Farář u svatého Dominika / Going My Way (1944)

Film: Farář u svatého Dominika / Going My Way (1944)

Osviežujúci film s komediálnymi prvkami zaujme svojimi zápletkami a najmä príkladnou osobnosťou kňaza O´Malleya. Je to film, ktorý môže priblížiť život farára a pomôcť odstrániť niektoré predsudky tým, že ukazuje, že aj kňazi sú normálni ľudia, ktorí prežívajú svoje starosti aj radosti. Dej filmu Príjemný a úsmevný príbeh o kňazovi O´Malleym, ktorý prichádza na výpomoc do farnosti sv. Dominika. Prináša do života farnosti nový prístup a viac života. Výsledkom príchodu kňaza O´Maylleya sú určité nezhody…

Read More