Predmet lásky

Každý človek si zasluhuje, aby s ním bolo zaobchádzané ako s predmetom lásky, nie predmetom túžby. (Ján Pavol II.)

Predmet lásky