Príbeh z Fatimy

Príbeh z Fatimy

Kreslený film o udalostiach zjavení Panny Márie vo Fatime a slnečnom zázraku, na ktorom sa zúčastnilo 70 000 ľudí. autor: Igor BartákŠtudoval na Trnavskej univerzite v Trnave, kde získal titul PhDr. a neskôr na Žilinskej univerzite, kde štúdium ukončil ako inžinier. Pracoval v oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa. Neskôr sa zameral na oblasť grafiky, filmovej tvorby a aplikovanej informatiky. Admin webu nebojtesa.tv venovaného prevažne hodnotným filmom, ale aj tvorca webstránky zdravysex.sk zameranej na výchovu k láske,…

Read More

Film: Zjavenie vo Fatime / Zjevení ve Fatimě / Apparitions at Fatima (1992)

Film: Zjavenie vo Fatime / Zjevení ve Fatimě  / Apparitions at Fatima (1992)

Panna Mária sa vo Fatime zjavila trom deťom, Lucii, Hyacinte a Františkovi. Boli to deti vychované k úcte k Bohu, ľuďom i prírode. Bez fatimských zjavení by si mnohí cestu k Bohu nenašli. Dokázali to práve cez Pannu Máriu. Ona zaujala miesto po padlom anjelovi, ktorému na začiatku bola daná úloha prinášať Svetlo. Jej slová vo Fatime by mali byť pre nás stále výzvou. Panna Mária hovorí: „Bez modlitby a obetí, bude mnoho duší stratených.“ Dej…

Read More