Film: Zjevení ve Fatimě / Apparitions at Fatima (1992)

Dráma, 1992, 93 min
Portugalsko / Francúzsko
Réžia: Daniel Costelle
Hrajú: Teresa Costa, Cécile Maupeu, Henrique Reis;

Film je dobrým spracovaním celej postupnosti hlavných udalostí zjavení Panny Márie vo Fatime. Panna Mária sa tu zjavila trom deťom, Lucii, Hyacinte a Františkovi. Boli to deti vychované k úcte k Bohu, ľuďom i prírode. Dej sa mnoho krát odohráva v kruhu ich rodín, kde hlavne Luciin otec je predstavený ako silný vzor či už vo vzťahu k Bohu, ale i svojim solidárnym postojom vo vzťahu k ľuďom.

Dej filmu
Spracovanie zachytáva aj možno menej podstatný, ale predsa veľmi pekný okamih, kedy malý František vykšeftuje od jedného chlapca vtáčika, ktorého týral a František ho chce pustiť na slobodu.
Zaujímavým je i rozhovor Františka a Hyacinty, kde pripodobňujú Slnko k Pánu Ježišovi a Pannu Máriu k Mesiacu. Do Slnka sa nedá pozerať, lebo je príliš jasné a žiarivé. Pri Mesiaci sa to ale dá, tým že jeho svetlo je odrazom Slnka.
Pri prvých zjaveniach vidia deti anjela. Spoločne s ním sa modlievajú, dáva im prvé posolstvá. Panna Mária sa im začne zjavovať až neskôr. Tiež ich vedie k modlitbe, ale i k obeti a odovzdáva im posolstvá a tajomstvá, cez ktoré varuje svet a prosí, aby sa ľudia obrátili a aby takto predišli množstvu zla a utrpenia.
Keď sa informácia o zjaveniach rozšíri, ľudia deťom spočiatku neveria. Nadávajú im, ponižujú ich a deti nemajú spočiatku oporu ani vo vlastnej rodine. Okrem toho sú vodené po rôznych výsluchoch, kde sú vypočúvané i vydierané.
Keď však ľudia vidia vytrvalosť a nezlomnosť týchto malých detí, začína im čoraz viac ľudí dôverovať a stále vo väčšom počte prichádzajú na miesto zjavení. Ľudia schádzajúci sa vo Fatime zažijú viacero zázrakov. Pri poslednom zjavení sa udeje zázrak pred 70 000 ľuďmi. Vtedy sa tiež Panna Mária predstavila ako Panna Mária Ružencová.

Tieto zjavenia sa dajú vnímať rôzne. Panna Mária si však nikdy neuzurpovala, aby sa jej klaňali ako Bohu. Ľudia si ju uctievajú ako Božiu Matku. Som presvedčený, že jeden z dôvodov, prečo takto prichádza na svet, dnes napríklad práve v Medjugorí, je ten, že Boh vie, že bez týchto zjavení by si mnohí cestu k nemu nenašli, ale dokážu to práve cez Pannu Máriu. Ona zaujala miesto po padlom anjelovi, ktorému na začiatku bola daná úloha prinášať Svetlo a preto ju on – diabol teraz tak nenávidí. Jej slová vo Fatime by mali byť pre nás stále výzvou. Veď ako hovorí: „Bez modlitby a obetí, bude mnoho duší stratených.“

Mínusy, ochrana detí a mládeže (Parents Guide)
Sex, nahota a intimita:
Násilie a brutalita: Vyhrážanie sa deťom a hrubé zaobchádzanie s nimi.
Profánnosť, rúhanie, vulgarizmy (môže závisieť od jazykovej verzie filmu česká/ slovenská/titulky):
Alkohol/Drogy/Fajčenie:
Scény, ktoré môžu vyvolávať strach, stres:
Iné:
Vhodnosť pre deti od: 7

DVD k zakúpeniu

Leave a Comment