Film: Svätý Peter (2005)

Film: Svätý Peter (2005)

Veľmi pekné spracovanie najväčších udalostí v živote Svätého Petra. Film sa dotýka z veľkej časti i osudov Svätého Pavla a niektorých ďalších Ježišových učeníkov i samotného Ježiša. Dej filmu Dvojdielny biblický film o Šimonovi Petrovi zachytáva najmä udalosti po Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní. Po Ježišovej smrti film ukazuje zúfanie apoštolov, neskôr prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme najmä zo strany Šavla alebo zostúpenie Ducha Svätého na apoštolov. Priestor tu má aj ujasnenie si postoja voči prijímaniu pohanov…

Read More