Film: Svätý Peter (2005)

Film: Svätý Peter (2005)

Veľmi pekné spracovanie najväčších udalostí v živote Svätého Petra. Film sa dotýka z veľkej časti i osudov Svätého Pavla a niektorých ďalších Ježišových učeníkov i samotného Ježiša. Dej filmu Dvojdielny biblický film o Šimonovi Petrovi zachytáva najmä udalosti po Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní. Po Ježišovej smrti film ukazuje zúfanie apoštolov, neskôr prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme najmä zo strany Šavla alebo zostúpenie Ducha Svätého na apoštolov. Priestor tu má aj ujasnenie si postoja voči prijímaniu pohanov…

Read More

Film: Príbeh Alvina Straighta / The Straight Story (1999)

Film: Príbeh Alvina Straighta / The Straight Story (1999)

Film o tom, ako zloba, samoľúbosť a alkohol rozvracajú vzťahy aj medzi súrodencami, ale tiež film o tom ako láska a odpustenie dokážu rany hojiť. Dej filmu Alvin je 73 ročný muž na dôchodku, ktorý spolu s jeho dcérou Rose, ktorá je mentálne trochu pozadu, žije v meste Lawrens v štáte Iowa. Keďže je Alvin starý, má už dosť chatrné zdravie a čo je najhoršie nepočúva rady od svojho lekára, pretože je dosť tvrdohlavý. Napriek…

Read More