Film: Svätý Peter (2005)

Historický / Dráma
Taliansko, 2005, 2×100 min
Réžia: Giulio Base
Hudba: Marco Frisina
Hrajú: Omar Sharif, Flavio Insinna, Claudia Koll, Lina Sastri, Philippe Leroy, Ettore Bassi, Sydne Rome, Bianca Guaccero, Marco Leonardi, Cosimo Fusco;

Veľmi pekné spracovanie najväčších udalostí v živote Svätého Petra. Film sa dotýka z veľkej časti i osudov Svätého Pavla a niektorých ďalších Ježišových učeníkov. Samozrejme aj pôsobenia Ježiša Krista po jeho zmŕtvychvstaní, ale i pred jeho smrťou. Film je veľmi obšírny, pričom vrcholí prenasledovaním kresťanov v Ríme a ukrižovaním Svätého Petra. Do príbehu sú zapracované aj rôzne fiktívne udalosti.

Dej filmu
Film je rozdelený na dve DVD. Na prvom sú zachytené udalosti po Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní a teda dej sa odohráva v Jeruzaleme, resp. vo Svätej Zemi. Udalosti z prvého disku končia rozídením sa Ježišových učeníkov do sveta a odchodom Petra do Ríma. Druhé DVD začína udalosťami v Ríme, po tom čo sa v tomto meste objavuje Peter.
Prvá časť teda ukazuje jednotlivé udalosti známe aj z Biblie:
– Ukrižovanie Ježiša Krista.
– Zúfanie apoštolov po Ježišovej smrti.
– Ježišove zmŕtvychvstanie a zjavovanie sa učeníkom.
– Prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme najmä zo strany Šavla.
– Zostúpenie Ducha Svätého na apoštolov.
– Ujasnenie si postoja voči prijímaniu pohanov do Cirkvi.
– Obrátenie Pavla.
– Rozídenie sa apoštolov do sveta a začiatok pôsobenia Pavla v Ríme.
– Príchod Petra do Ríma a rôzne ďalšie momenty.
Druhé DVD obsahuje napríklad:
– Stretnutie Petra a Pavla v Ríme.
– Kázanie, zajatie a popravenie Pavla.
– Osudy jednotlivých kresťanov i pohanov v Ríme, napr. vzťah medzi kresťankou Silviou a pohanom Claudiom, či zmena života gladiátora Trakka.
– Začiatok pôsobenia Petra v Ríme.
– Podpálenie Ríma Nerom a zhodenie viny na kresťanov a ich následné prenasledovanie.
– Chytenie a zabitie Petra.
– Atď.
Filmom sa prelínajú krízy Svätého Petra. On ich ale dokázal prekonávať a to najmä vďaka poslušnosti voči Bohu a jeho volaniu.

Mínusy, ochrana detí a mládeže (Parents Guide) Bude ešte doplnené neskôr
Sex, nahota a intimita: Veľký výstrih na šatách rimanky Silvie.
Násilie a brutalita: Zabíjanie sa gladiátorov v aréne. Ukameňovanie svätého Štefana.
Profánnosť, rúhanie, vulgarizmy (môže závisieť od jazykovej verzie filmu česká/ slovenská/titulky):
Alkohol/Drogy/Fajčenie:
Scény, ktoré môžu vyvolávať strach, stres:
Iné: Zvláštne správanie sa Márie pod krížom.
Vhodnosť pre deti od: 12

DVD k zakúpeniu

Leave a Comment