Film: Svätý Peter (2005)

Veľmi pekné spracovanie najväčších udalostí v živote Svätého Petra. Film sa dotýka z veľkej časti i osudov Svätého Pavla a niektorých ďalších Ježišových učeníkov i samotného Ježiša.

Film_Svaty_Peter_2005

Dej filmu

Dvojdielny biblický film o Šimonovi Petrovi zachytáva najmä udalosti po Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní.

Po Ježišovej smrti film ukazuje zúfanie apoštolov, neskôr prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme najmä zo strany Šavla alebo zostúpenie Ducha Svätého na apoštolov.

Priestor tu má aj ujasnenie si postoja voči prijímaniu pohanov do Cirkvi, obrátenie Pavla a rozídenie sa apoštolov do sveta a začiatok pôsobenia Pavla v Ríme.

Koniec prvého dielu je venovaný príchodu apoštola Petra do Ríma.

V druhom diely film ukazuje stretnutie sa Petra a Pavla v Ríme, kázanie, zajatie a popravenie Pavla a osudy viacerých ďalších kresťanov i pohanov v Ríme.

Dej sa zameriava i na pôsobenie Petra medzi kresťanmi v Ríme a vrcholí podpálením Ríma Nerom s následným zhodením viny na kresťanov. Tieto udalostí vyúsťujú až k chyteniu a zabitiu apoštola Petra.

Historický / Dráma
Taliansko, 2005, 2×100 min
Réžia: Giulio Base
Hudba: Marco Frisina
Hrajú: Omar Sharif, Flavio Insinna, Claudia Koll, Lina Sastri, Philippe Leroy, Ettore Bassi, Sydne Rome, Bianca Guaccero, Marco Leonardi, Cosimo Fusco;

Prvý diel:

Druhý diel:

Mínusy, ochrana detí a mládeže (Parents Guide) Bude ešte doplnené neskôr
Sex, nahota a intimita: Veľký výstrih na šatách rimanky Silvie.
Násilie a brutalita: Zabíjanie sa gladiátorov v aréne. Ukameňovanie svätého Štefana.
Profánnosť, rúhanie, vulgarizmy (môže závisieť od jazykovej verzie filmu česká/ slovenská/titulky):
Alkohol/Drogy/Fajčenie:
Scény, ktoré môžu vyvolávať strach, stres:
Iné: Zvláštne správanie sa Márie pod krížom.
Vhodnosť pre deti od: 12

Hodnotné umenie je prospešné podporiť jeho kúpou. Podpora dobrej kinematografie, pomáha nielen tvorbe kvalitných filmov, ale je to aj prejav poctivosti a slušnosti voči tvorcom.