Demokracia a jej pravá tvár

Text pôvodne vyšiel dňa 19. 9. 2021 na portáli Christ-net.sk

Aká je pravá tvár demokracie? Demokracia je diktatúra pudov lúzy.

Demokraciu, pre nás vybojovali v prvom rade slobodomurári, komunisti pred uchopením moci a iné im podobné trosky. Praktizujúci kresťania, ktorí začali neskôr participovať v ďalších fázach nového systému po zlikvidovaní monarchií, buď stratili snahu bojovať proti zvrhlému demokratickému systému alebo naivne a hlúpo uverili, že kresťanská demokracia je udržateľný systém.

V realite nie je udržateľná a súvisí to s patologickosťou demokracie ako takej. Dnes sa kresťanská demokracia na západ od nás premenila na liberálnu a tam kde sú ešte jej pozostatky, tam je v troskách bez väčšej šance na úspech. Česť výnimkám ako Poľsko, ale tam tiež kresťanskí demokrati upúšťajú od svojich zásad, žiaľ.

Tragédiou je, že sekulárny školský systém, médiá, spoločnosť a nedovzdelaní rodičia dnes vyprodukovali mladých kresťanov, ktorí si ani nevedia predstaviť, že by mali demokraciu kritizovať, alebo že by ju mali považovať za zlý systém.

Už starí gréci vedeli, že demokracia je cesta do záhuby. Platón, Aristoteles a Sokrates sa o demokracii vyjadrovali veľmi negatívne: „vláda lúzy“, „demokracia degeneruje na oligarchiu“ a podobne.

Demokracia je do značnej miery produktom Francúzskej protikresťanskej revolúcie. Je zodpovedná aj za najväčšiu genocídu, aká tu dnes stále pretrváva – tou je potratová genocída. Výsledkom demokracie sú podivné vlády a režimy schvaľujúce zákony proti rodine, človeku a jeho dôstojnosti. Kresťan by mal mať záujem, keď nie na obnovení monarchie, tak minimálne na niečom podobnom, kde nie každý bude mať volebné právo, ale len tí, ktorí sú primerane vzdelaní a/alebo morálni.

Humanum genus bola a je prorocká encyklika, ktorá veľmi presne predpovedala to v čom teraz žijeme. Demokracia je politický systém, ktorý zo svojej podstaty je antikresťanský, lebo dáva plebsu možnosť zvoliť si akokoľvek zločinnú vládu, ktorá napríklad u nás stále toleruje vraždenie nenarodených detí. Toto určite nie je v súlade s evanjeliom lásky, podobá sa to skôr na sofistikovanú satanovu lesť, ktorej naletela aj masa kresťanov.

Európa, ak chce mať budúcnosť, musí si zvoliť medzi Kristom alebo Allahom alebo čínskou diktatúrou kompletne ovládajúcou človeka. Sekularizmus s jeho demokraciou smeruje k zániku a z istého hľadiska je to tak veľmi dobre.

Na záchranu kvázi kresťanskej Európy je mimo iné potrebné odmietnuť demokraciu. Na to, ale Európa už mentálne a zvlášť duchovne zdá sa nemá, pretože podstúpila totálnu sekulárnu masáž. Politici ako Orbán, Salvini, Kaczinski sú len postkresťanský kŕč, ktorý Európe nepomôže, lebo sami ponechávajú v platnosti zvrátené zákony a obhajujú sebadeštruktívnu demokraciu.

Stúpenci liberálnej sekulárnej demokracie sú aj v pravicových aj v ľavicových stranách. Na ovládanie más vytúženým smerom nie je problém, že sa tieto dve politické skupiny menia pri moci. Do značnej miery je to len divadlo, hra na vládu ľudu, kabaret pre hlúpe stádo.

demokraticky_teror

Je potrebné si uvedomiť, že demokracia nám tu vyprodukovala Hitlera, legitimizovaný komunizmus napríklad víťazstvom českých komunistov v demokratických voľbách v Československu a popri množstve iných anomálií aj už spomínanú najväčšiu genocídu a to potratovú a najúchvatnejšieho maskota Jean-Clauda Junckera.

Svoje režimy označovali ako demokratické aj socialisti a komunisti. Dnes môžme vidieť, že nesloboda ide ruka v ruke s demokraciou aj po páde komunistických diktatúr.

V dnešnej podobe je vláda v demokratickom systéme takmer výlučne v rukách oligarchov, zvlášť tých s vplyvom v médiách a celý tento systém opäť jasne smeruje k diktatúre.

Ako raz kdesi trefne napísal pán Jaroslav Slávik: Obavy o demokraciu na Slovensku majú aj veľmi vplyvní a úspešní ľudia, napríklad Jaroslav Haščák, Dospiva, Tkáč, Bašternák, Kaliňák, Počiatek, Glváč, Pór, Široký, Výboh a mnohí ďalší a spolu s nimi tisíce rodinných príslušníkov politikov na teplých a dobre platených miestach na ministerstvách a štátnej správe.

Nesmieme opomenúť ani na našich spravodlivých sudcov, prokurátorov a policajtov, skrátka na našich ľudí, oni všetci majú obavu o tento dobre fungujúci a bezchybný systém ktorý vznešene voláme demokracia. Takže žiadne obavy priatelia, elita národa urobí možné aj nemožné aby si udržala tento svoj ťažko vybudovaný raj – Slovenskú demokraciu!