Demokracia a jej pravá tvár

Demokracia a jej pravá tvár

Text pôvodne vyšiel dňa 19. 9. 2021 na portáli Christ-net.sk Aká je pravá tvár demokracie? Demokracia je diktatúra pudov lúzy. Demokraciu, pre nás vybojovali v prvom rade slobodomurári, komunisti pred uchopením moci a iné im podobné trosky. Praktizujúci kresťania, ktorí začali neskôr participovať v ďalších fázach nového systému po zlikvidovaní monarchií, buď stratili snahu bojovať proti zvrhlému demokratickému systému alebo naivne a hlúpo uverili, že kresťanská demokracia je udržateľný systém. V realite nie je udržateľná…

Read More