Apologetika: Zaostávanie južnejších katolíckych regiónov kvôli islamu

V dnešnej dobe zaznieva najmä od ateistov na adresu katolicizmu námietka, že katolicizmus má vplyv na nižšiu ekonomickú úroveň krajín v porovnaní napríklad s protestantizmom. Ako je to ale v skutočnosti?

Viaceré prevažne katolícke, respektíve neprotestantské európske regióny ako Španielsko, Portugalsko, Balkán (do značnej miery hlavne pravoslávny a moslimský) a južné Taliansko, v porovnaní so severnejšími európskymi štátmi, patria medzi menej vyspelé časti európskeho kontinentu. Sú rôzne verzie vysvetlenia tohto javu. Ktorá vyzerá najvierohodnejšie?

Za najvýznamnejší faktor, ktorý mal vplyv na tento stav možno považovať, že tieto časti Európy majú spoločnú črtu z minulosti. Tieto časti kontinentu boli totiž kratšie alebo dlhšie obdobie pod zásadným vplyvom islamu alebo boli minimálne konfrontované s pravidelnými moslimskými výbojmi. Práve na Taliansku a jeho výraznom rozdiely medzi severnou a južnou časťou vidieť ako táto katolícka krajina môže mať na jednej strane takmer bezkonkurenčne vyspelý sever a na druhej strane zaostávajúci juh. Juh, ktorý bol v období medzi 9. a 10. storočím v područí moslimov.

Z vlastnej skúsenosti na Slovensku vieme, čo s našou krajinou spravilo vo veci zaostávania 40 rokov deštruktívnej ideológie – komunizmu. Pred komunizmom sme boli na tom hospodársky lepšie ako Rakúsko. Po 40-tich rokoch komunistického hospodárskeho rozvratu sme boli v porovnaní s Rakúskom na tom hospodársky biedne. Ľudia na Slovensku pred rokom 1989 vo veľkom snívali mať aspoň trochu z toho blahobytu čo mali obyvatelia Rakúska. Podobne ešte dlhšie obdobie vplyvu islamu malo negatívny dosah na krajiny, kde sa islam v Európe rozšíril.

Krajiny, ktoré medzi prvými dobyli moslimovia boli územia na blízkom východe a v severnej Afrike, kde sa najviac stihlo do tej doby rozvinúť kresťanstvo počas niekoľkých stoviek rokov. Môžeme to porovnať napríklad s rozvojom USA za pár stoviek rokov, ako do tejto krajiny začali prichádzať vo veľkom počte najmä európski imigranti s kresťanskou vierou. Spojené štáty americké to za pár stoviek rokov pod vplyvom kresťanskej civilizácie dotiahli k civilizačnej a technologickej dominancii.

Podobne treba zohľadniť niekoľko storočný vplyv kresťanstva na regióny ako Sýria, Tunisko, Egypt a ďalšie, počas prvých približne siedmych storočí. Je pozoruhodné, že ako-tak rozvinutá veda spájaná s islamom pochádzala práve z území, ktoré sa krátko predtým dlhé obdobie vzmáhalo ako bašta kresťanstva. Po dlhšej dobe dominancie islamu na týchto územiach, upadla nielen veda, ktorá tu bola rozvinutá, ale aj celková úroveň života.

hagia-sofia-705689_1920

Ostatné faktory ako je napríklad klíma, možno považovať za druhoradé. Ako hlavný faktor sa javí islam. Presvedčenie o faktore klímy ako hlavnej príčine zaostávania určitých regiónov neobstojí. Stačí sa pozrieť na Izrael a okolité štáty susediace s Izraelom. Klíma do značnej miery analogická. Ideologické, respektíve náboženské základy zásadne odlišné a i z toho vyplývajúca ekonomická sila krajiny zásadne odlišná.

V neprospech tézy o zásadnom vplyve protestantizmu na ekonomickú silu regiónu hovorí ďalšia skutočnosť. Je ňou fakt, že napríklad v rámci Nemecka je ekonomicky najsilnejšou časťou katolícke Bavorsko. Takisto už spomínaný katolícky sever Talianska patrí k hospodársky najsilnejším oblastiam v Európe. Dnes sú ekonomicky silnými i ďalšie dominantne katolícke krajiny ako Kanada, Luxembursko, Rakúsko, Írsko i keď faktory a história v prospech ekonomickej sily týchto krajín je pestrejšia, ale tak je tomu i v prípade mnohých prevažne protestantských krajín.

Čo sa týka ázijských krajín, tie začali naberať na ekonomickej sile, keď prebrali viaceré obchodné a ekonomické modely z kresťanského západu a nadviazali s ním intenzívnejšie obchodné kontakty. Svoje zohrala aj lacnejšia pracovná sila.