Americká akadémia vied (NAS) ako pochybný spôsob dvíhania nízkeho sebavedomia ateistov

Ateisti radi spomínajú Americkú akadémiu vied ako príklad inštitúcie, kde členmi je minimum teistov. Cieľom je vytvoriť dojem, že veda je oblasťou kde v moderných časoch dominuje ateizmus.

Aká je však realita?

Inštitúcia ako Americká akadémia vied (NAS) je súkromná inštitúcia, ktorá cielene uprednostňuje do svojich radov ateistov. Robí tak prostredníctvom vlastných volieb nových členov. Oháňanie sa ateistov Americkou akadémiou vied ako ukážkového spojenia vedy a ateizmu je len slabý pokus o silené dvíhanie si nízkeho ateistického sebavedomia.

dna-3539309_1280

Objektívnejší pohľad na problematiku vedy a ideológie nám ponúka asi najprestížnejšie ocenenie aj na poli vedy, ktorým je ešte stále Nobelova cena. V prípade tohto ocenenia je 90% jej držiteľov teistov. Nie ateistov. Čerešničkou na tom celom je, že ateisti by netvorili ani cca 10% držiteľov Nobelovej ceny, nebyť nevedeckej ceny za literatúru.

Mimochodom, pre zaujímavosť, najväčší prevádzkovateľ univerzít a vedeckých inštitúcií vo svete je stále Katolícka cirkev.