Film: Svätý Pavol / Pavel z Tarsu / San Paolo (2000)

Dobrodružný / Dráma
Taliansko / Francúzsko / Česko / Nemecko, 2000, 2×85 min
Réžia: Roger Young
Hudba: Carlo Siliotto
Hrajú: Johannes Brandrup, Thomas Lockyer, Barbora Bobuľová, Ennio Fantastichini, G. W. Bailey, Giorgio Pasotti, Franco Nero, Daniela Poggi, Umberto Orsini, Christian Brendel, Giovanni Lombardo Radice, Jack Hedley, Faith Brook, Mohamed Bensouda;

Spracovanie života apoštola Pavla a jeho misionárskeho pôsobenia od Jeruzalema až po Rím. Príbeh horlivého prenasledovateľa kresťanov, ktorý sa zmenil na jedného z najväčších ohlasovateľov evanjelia vo svete. Film sa do značnej miery pridŕža novozákonných kníh, ale nachádza sa v ňom i viacero nebiblických postáv a udalostí.

Dej filmu
Krátko po úvode filmu prichádza čas Turíc a dochádza k vyliatiu Ducha Svätého na apoštolov. V tom čase je farizej Pavol vykreslený ako viac menej pasívny prenasledovateľ kresťanov, ktorý sa ale pod vplyvom svojho priateľa, saduceja Rubena zmení na nekompromisného a dôsledného odporcu tejto novej bohorúhačskej sekty, ako kresťanov v tom čase Pavol vníma. Neskôr však dochádza k jeho mystickému stretnutiu s Ježišom, k jeho obráteniu a jeho započatiu života medzi kresťanmi. Dej sa ďalej venuje Pavlovým misijným cestám, čiastočne i životu prvotných kresťanov a dialógu v rámci vtedajšej Cirkvi. V jednej scéne, kde sa stretávajú kresťania s Ježišovou matkou Máriou je prejav úcty voči Márii, ňou samou dosť svojsky odmietnutý, za čím možno zrejme vidieť určité protestantské pozadie minimimálne niektorých tvorcov. Dej je prepletený rôznymi medziľudskými vzťahmi. Až príliš veľa času je však venovaného osobe saduceja Rubena, čo je vo filme na úkor lepšieho rozanalyzovania života samotného svätého Pavla.

Mínusy, ochrana detí a mládeže (Parents Guide)
Sex, nahota a intimita: 1x scéna Rubenovej manželky, kde má odhalené poprsie; 1x scéna s vyzývavo oblečenou tanečnicou pred kráľom Herodesom.
Násilie a brutalita: Viacero násilných scén, napr. ukameňovanie, podrezanie hrdla a pod.
Profánnosť, rúhanie, vulgarizmy (môže závisieť od jazykovej verzie filmu česká/ slovenská/titulky):
Alkohol/Drogy/Fajčenie:
Scény, ktoré môžu vyvolávať strach, stres:
Iné:
Vhodnosť pre deti od: 15

DVD k zakúpeniu

Leave a Comment