Videá o násilnom pozadí islamu

Snaha prezentovať islam ako mierumilovné náboženstvo je falošná. Násilné pozadie islamu sa prejavuje najmä tam, kde islam získa značnú moc. K násilnej praxi islamu sa nemajú problém hlásiť aj na prvý pohľad umiernení moslimovia.

Používanie politicky a nábožensky motivovaného násilia siaha do ranej histórie islamu a má svoj pôvod najmä v správaní, výrokoch a nariadeniach islamského proroka Mohameda, jeho spoločníkov a prvých kalifov v 7., 8. a 9. storočí po Kristovi.

.

Šaría alebo právo šaría je základné islamské náboženské právo odvodené z náboženských predpisov islamu, najmä z Koránu a názorov a životného príkladu Mohameda (Hadís a Sunna), ktoré sú primárnymi zdrojmi šaríe.

Džihád je islamský termín označujúci náboženskú povinnosť moslimov udržiavať náboženstvo. V arabčine je slovo džihád podstatné meno, ktoré znamená „usilovať sa, uplatňovať sa, bojovať, vytrvať.“ Osoba zapojená do džihádu sa nazýva mudžahedín. Slovo džihád sa v Koráne objavuje často v idiomatickom výraze „snažiť sa na ceste Božej (al-džihád fi sabil Alah)“, čím sa označuje čin snažiaci sa slúžiť Božím cieľom na tejto zemi.

mesita

Podľa klasickej príručky práva šaría Šafi’iho, Spoľahnutie cestujúceho, džihád je vojna, ktorá by sa mala viesť proti nemoslimom, a slovo džihád je etymologicky odvodené od slova mudžaháda, mudžaháda je vojna, ktorá by sa mala viesť s cieľom upevniť náboženstvo. Džihád sa niekedy označuje za šiesty pilier islamu, hoci takýto oficiálny status nezaujíma, v twelverskom šiítskom islame je však džihád jednou z desiatich praktík náboženstva.