Film: Svätý Pavol / Pavel z Tarsu / San Paolo (2000)

Film: Svätý Pavol / Pavel z Tarsu / San Paolo (2000)

Spracovanie života apoštola Pavla a jeho misionárskeho pôsobenia od Jeruzalema až po Rím. Príbeh horlivého prenasledovateľa kresťanov, ktorý sa zmenil na jedného z najväčších ohlasovateľov evanjelia vo svete. Dej filmu Krátko po úvode filmu prichádza čas Turíc a dochádza k vyliatiu Ducha Svätého na apoštolov. V tom čase je farizej Pavol vykreslený ako viac menej pasívny prenasledovateľ kresťanov, ktorý sa ale pod vplyvom svojho priateľa, saduceja Rubena zmení na nekompromisného a dôsledného odporcu tejto novej…

Read More