Film: Apoštol Pavol / Paul, Apostle of Christ (2018)

Film:  Apoštol Pavol / Paul, Apostle of Christ  (2018)

Príbeh väzneného apoštola Pavla navštevovaného Lukášom, ktorý na základe Pavlových výpovedí spísal Skutky apoštolov. Príbeh o prenasledovaní prvých kresťanov v Ríme, pohanskom úpadku a hľadaní zmyslu života. Dej filmu Dej filmu sa odvíja od rozhovorov apoštola Pavla s lekárom a evanjelistom Lukášom, ktorý prichádza za Pavlom do väzenia. Pavol rozpráva Lukášovi udalosti zo svojho života od obdobia pred svojou konverziou na kresťanstvo až po jeho nový život v Kristovi. V starovekom Ríme väznia, mučia a…

Read More

Film: Svätý Pavol / Pavel z Tarsu / San Paolo (2000)

Film: Svätý Pavol / Pavel z Tarsu / San Paolo (2000)

Spracovanie života apoštola Pavla a jeho misionárskeho pôsobenia od Jeruzalema až po Rím. Príbeh horlivého prenasledovateľa kresťanov, ktorý sa zmenil na jedného z najväčších ohlasovateľov evanjelia vo svete. Dej filmu Krátko po úvode filmu prichádza čas Turíc a dochádza k vyliatiu Ducha Svätého na apoštolov. V tom čase je farizej Pavol vykreslený ako viac menej pasívny prenasledovateľ kresťanov, ktorý sa ale pod vplyvom svojho priateľa, saduceja Rubena zmení na nekompromisného a dôsledného odporcu tejto novej…

Read More