Film: Apoštol Pavol / Paul, Apostle of Christ (2018)

Film:  Apoštol Pavol / Paul, Apostle of Christ  (2018)

Príbeh väzneného apoštola Pavla navštevovaného Lukášom, ktorý na základe Pavlových výpovedí spísal Skutky apoštolov. Príbeh o prenasledovaní prvých kresťanov v Ríme, pohanskom úpadku a hľadaní zmyslu života. Dej filmu Dej filmu sa odvíja od rozhovorov apoštola Pavla s lekárom a evanjelistom Lukášom, ktorý prichádza za Pavlom do väzenia. Pavol rozpráva Lukášovi udalosti zo svojho života od obdobia pred svojou konverziou na kresťanstvo až po jeho nový život v Kristovi. V starovekom Ríme väznia, mučia a…

Read More

Film: Svätá Barbora / Santa Barbara / Saint Barbara (2012)

Film: Svätá Barbora / Santa Barbara / Saint Barbara (2012)

Skutočný príbeh svätej Barbory o odvahe a obetavosti z lásky k Bohu. Zároveň príbeh o bažení po moci, majetku a hedonizme, ktoré prinášajú deštruktívny spôsob života. Dej filmu Film sa venuje životu mladej Barbory, ktorá ako dieťa prišla o matku, ktorá bola kresťankou. Barbora sa stáva dospelou ženou, je dcérou oddaného Rimana a na miesto, kde žije, prichádza skupina rímskych vojakov. Tí majú okrem iného za cieľ zabíjať kresťanov, ktorí nie sú ochotní uznávať rímskeho…

Read More

Film: Rúcho / The Robe (1953)

Film: Rúcho / The Robe (1953)

Film o tribúnovi Galliovi, ktorý mal na starosti vykonanie ukrižovania Ježiša Krista. Po jeho premene na kresťana sa z neho stáva ešte odvážnejší a šľachetnejší muž, než akým bol. Dej filmu Za vlády Tibéria sa tribún Gallius dostáva do sporu s Caligulom a je poslaný na službu do Jeruzalema. V čase, keď Galius vchádza do Jeruzalema, prichádza do mesta i Ježiš. S Galiom prichádza do Jeruzalema aj jeho otrok Demetrius. Demetrius sa rozhodne varovať Ježiša…

Read More