Film: Polykarp / Polycarp (2015)

Film:  Polykarp / Polycarp (2015)

Film ukazujúci hlavné zlomové obdobie zo života biskupa Polykarpa. Jednoduchší dej s hlbokým posolstvom, ktoré vystihuje verš z Matúša 16,25: „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ Dej filmu Pod nadvládou rímskych utláčateľov sa snaží malá skupina prvých kresťanov zostať verná svojej viere v zmŕtvychvstalého Krista. Anna, mladá otrokyňa, je zachránená a adoptovaná kresťanmi v Smyrne v 2. storočí. V komunite, kde žije, sa…

Read More

Film: Agent Abbey (2004)

Film: Agent Abbey (2004)

Krátky film o osudoch kresťanov v Číne, ktorí sú vystavení perzekúciám a útlaku. Šírenie povedomia o tom čo sa v Číne deje, spojené s modlitbou, môže napomôcť k zmenám v tejto totalitnej krajine. Dej filmu Otec mladého dievčaťa Abbey Rains je medzinárodný novinár. Vďaka práci svojho otca sa Abbey spolu s ním dostáva do Číny. V Číne spoznáva Lu Chen, ktorá je kresťankou. Lu rozpráva Abbey o prenasledovaní, ktoré zažívajú kresťania v Číne. Vďaka tejto…

Read More

Film: Svätá Barbora / Santa Barbara / Saint Barbara (2012)

Film: Svätá Barbora / Santa Barbara / Saint Barbara (2012)

Skutočný príbeh svätej Barbory o odvahe a obetavosti z lásky k Bohu. Zároveň príbeh o bažení po moci, majetku a hedonizme, ktoré prinášajú deštruktívny spôsob života. Dej filmu Film sa venuje životu mladej Barbory, ktorá ako dieťa prišla o matku, ktorá bola kresťankou. Barbora sa stáva dospelou ženou, je dcérou oddaného Rimana a na miesto, kde žije, prichádza skupina rímskych vojakov. Tí majú okrem iného za cieľ zabíjať kresťanov, ktorí nie sú ochotní uznávať rímskeho…

Read More