Film: Polykarp / Polycarp (2015)

Film:  Polykarp / Polycarp (2015)

Film ukazujúci hlavné zlomové obdobie zo života biskupa Polykarpa. Jednoduchší dej s hlbokým posolstvom, ktoré vystihuje verš z Matúša 16,25: „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ Dej filmu Pod nadvládou rímskych utláčateľov sa snaží malá skupina prvých kresťanov zostať verná svojej viere v zmŕtvychvstalého Krista. Anna, mladá otrokyňa, je zachránená a adoptovaná kresťanmi v Smyrne v 2. storočí. V komunite, kde žije, sa…

Read More

Film: Agent Abbey (2004)

Film: Agent Abbey (2004)

Dráma USA, 2004, 30 min Réžia: Stephen Yate Hrajú: Katy Dunagan, Wynn Reichert, Chei Tsai, Joe Wang, John Yi, Yunchyk Wu, Candy Cheng; Krátky film o osudoch kresťanov v Číne, ktorí sú vystavení perzekúciám a útlaku. Film chce poukázať na zlú situáciu kresťanov v tejto ázijskej krajine a na to, že každý z nás môže napomôcť upozorňovaniu na toto zlo. Šírenie povedomia o tom čo sa v Číne deje, spojené s modlitbou, môže prispieť k…

Read More

Film: Svätá Barbora / Santa Barbara / Saint Barbara (2012)

Film: Svätá Barbora / Santa Barbara / Saint Barbara (2012)

Dráma / Historický Taliansko, 2012, 112 min Réžia: Carmine Elia Hrajú: Vanessa Hessler, Thomas Trabacchi, Sergio Albelli; Príbeh o odvahe a schopnosti položiť z lásky k Bohu vlastný život. Tiež príbeh o pseudoláske k moci, majetku a o tom aký je deštruktívny spôsob života bez lásky a bez Krista. Dej filmu Dej filmu sa venuje životu mladej Barbory, ktorá ako dieťa prišla o matku, ktorá sa stala kresťankou. Barbora je už dospelou ženou, je dcérou…

Read More