Filokalia – Umenie duchovného života

Filokalia – Umenie duchovného života

Spoznajte „Umenie duchovného života“, ktoré nám zanechali púštni otcovia. Hovoria veci, pri ktorých môže byť človeku ľúto, že ich nepoznal už pred mnohými rokmi. To, ako veci vidia oni, často mení uhol pohľadu a pomáha objaviť hlbšie chápanie vecí, sveta, života. Tí, ktorí chcú prehĺbiť svoj duchovný život, môžu siahnuť po „Filokalia live – Pole“ a „Filokalia live – Evergetinos“. Tieto podcasty sa navzájom dopĺňajú a čo človek nenájde v jednom, objaví v druhom. Evergetinos je…

Read More

Film: Polykarp / Polycarp (2015)

Film:  Polykarp / Polycarp (2015)

Film ukazujúci hlavné zlomové obdobie zo života biskupa Polykarpa. Jednoduchší dej s hlbokým posolstvom, ktoré vystihuje verš z Matúša 16,25: „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ Dej filmu Pod nadvládou rímskych utláčateľov sa snaží malá skupina prvých kresťanov zostať verná svojej viere v zmŕtvychvstalého Krista. Anna, mladá otrokyňa, je zachránená a adoptovaná kresťanmi v Smyrne v 2. storočí. V komunite, kde žije, sa…

Read More