Film: Rúcho / The Robe (1953)

Film: Rúcho / The Robe (1953)

Film o tribúnovi Galliovi, ktorý mal na starosti vykonanie ukrižovania Ježiša Krista. Po jeho premene na kresťana sa z neho stáva ešte odvážnejší a šľachetnejší muž, než akým bol. Dej filmu Za vlády Tibéria sa tribún Gallius dostáva do sporu s Caligulom a je poslaný na službu do Jeruzalema. V čase, keď Galius vchádza do Jeruzalema, prichádza do mesta i Ježiš. S Galiom prichádza do Jeruzalema aj jeho otrok Demetrius. Demetrius sa rozhodne varovať Ježiša…

Read More