Film: Dieťa menom Ježiš / Un Bambino di nome Gesù / A Child Called Jesus (1987)

Dráma
Taliansko / Západné Nemecko, 1987, 196 min
Réžia: Franco Rossi
Hrajú: Irene Papas, Roberto Posse, Zuzana Martínková, Roberto Bisacco, Alessandro Gassman, Bekim Fehmiu, Pierre Clémenti, Nouri Bouzid, Franco Interlenghi;

Pútavý štvordielny film opierajúci sa o udalosti z Biblie, doplnený fiktívnymi momentmi z detstva Ježiša Krista.

Dej filmu
Prvý diel filmu sa sústredí na udalosti okolo Ježišovho narodenia a úteku do Egypta, druhý diel rozoberá návrat do Izraela a tretí a štvrtý diel sa viac menej odohrávajú v Izraeli po návrate z Egypta a zvlášť Ježišovho života v Nazarete. Celým dejom sa tiahne prenasledovanie malého Ježiša, ktorý je však pod Božou ochranou a preto uniká pred nástrahami, ktoré mu pripravujú predovšetkým Herodesovi poskokovia. Mnohé scény ukazujú malého Ježiša pri hre s rovesníkmi, ale aj ako neraz zázračne pomáha tým, ktorí pomoc potrebujú. Dej je prepletený Ježišovými víziami z času jeho dospelosti. Príbeh môže byť zaujímavý zvlášť pre detského diváka, ale zaujme aj dospelých. Je však dobré poukázať najmä mladším divákom na fiktívnosť mnohých udalostí a na pár momentov, ktoré nie sú celkom v súlade s Biblickým posolstvom. Samotný Ježiš a jeho správanie môže byť príkladom pre mnohé deti a tiež jeho pestún Jozef i matka Mária sú príkladnými rodičmi.

Mínusy, ochrana detí a mládeže (Parents Guide)
Sex, nahota, vyzývavosť a intimita: Do pol pása obnažení muži. Žena núkajúca sa Zefírovi (muž, ktorý chce zabiť Ježiša).
Násilie a brutalita: Snaha o zabitie malého Ježiša. Zabití muži. Viac krát bitka medzi mužmi alebo súboje so zbraňami. Palicovanie zločinca. Oslepenie Ježišovho priateľa.
Profánnosť, rúhanie, vulgarizmy (môže závisieť od jazykovej verzie filmu česká/ slovenská/titulky):
Alkohol/Drogy/Fajčenie:
Scény, ktoré môžu vyvolávať strach, stres:
Iné: Mária aj Jozef zaklamú. Fiktívny dej, neraz vychádzajúci z apokryfov. Neposlušnosť alebo nezbednosť Ježiša a tiež v jednej scéne menšie sebectvo, prípadne aj samotné robenie zázrakov Ježišom už v detstve, všetko sú to veci, ktoré sú v rozpore buď s Ježišovou bezhriešnosťou alebo s odkazom, ktorý možno nájsť v Biblii. Viac krát rozprávanie o životnom osude, akoby človek nemal život do značnej miery vo svojich rukách. Poverčivosť Ježišovho priateľa, ktorý verí v smerovanie životných udalostí podľa hodu na kockách.
Vhodnosť pre deti/mládež od: 7

DVD k zakúpeniu

Leave a Comment