Film: Cyril a Metod – Apoštoli Slovanov (2013)

Spracovanie života Svätého Cyrila a Metoda, ktorí zásadne ovplyvnili kultúru a náboženský život Slovanov v strednej Európe.

Cyril_a_Metod_Apoštoli_Slovanov_2013

Dej filmu

Film začína udalosťami z detstva oboch solúnskych bratov. Pokračuje udalosťami z ich mladosti a dej postupuje až do ich ranej dospelosti.

Dejová línia rozoberá viaceré náboženské dišputy, ktoré viedol Svätý Cyril (Konštantín) s rôznymi osobnosťami filozofickej a náboženskej sféry.

Zaoberá sa úradníckym povolaním Metoda (Michala), ktoré ho však neuspokojovalo. Neskôr nachádza životné naplnenie skrz službu Bohu.

Dej filmu je bohatý na rozličné udalosti zo života Cyrila a Metoda, medzi ktorými sú napríklad nasledovné:

 • Konštantínova cesta do Samarry kvôli náboženským debatám
 • Vytvorenie písma pre Slovanov
 • Cesta na Moravu
 • Prvé stretnutia so stredoeurópskymi Slovanmi
 • Spory s franskými kňazmi a vladármi
 • Cesta za pápežom a schválenie konania Cyrila a Metoda
 • Vstup Konštantína do rehole spolu s prijatím mena Cyril a zakrátko Cyrilova smrť
 • Zajatie Metoda a jeho neskoršie vyslobodenie
 • Príchod Metoda ako biskupa
 • Svätoplukova zrada a hýrenie
 • Opätovná cesta Metoda do Ríma
 • Dokončenie prekladu Biblie
 • Pápež opäť na strane Metoda
 • Metodova smrť
 • Pod vplyvom franských kňazov necháva nový pápež zakázať slovanskú liturgiu
 • Vyhnanie žiakov Cyrila a Metoda, vďaka čomu sa rozšírila kresťanská viera do nových oblastí

Dráma / Historický
Česká republika, 2013, 4×52 min
Réžia: Petr Nikolaev;
Hrajú: Roman Zach, Karel Dobrý, Ondřej Novák, Hynek Čermák, Milan Bahúl, Vilém Udatný, Radka Fidlerová, Marian Roden, Vladimír Javorský, Josef Abrhám, Branislav Polák, Bořík Procházka;

Prvý diel:

Druhý diel:

Tretí diel:

Štvrtý diel:

Mínusy, ochrana detí a mládeže (Parents Guide)
Sex, nahota, vyzývavosť a intimita: Hýrenie Svätopluka so ženami. Krátke bozkávanie asi v jednej scéne. Pár krát polonahí muži.
Násilie a brutalita: Násilie pri súbojoch, bičovanie. Vypálenie očí Rastislavovi.
Profánnosť, rúhanie, vulgarizmy (môže závisieť od jazykovej verzie filmu česká/ slovenská/titulky):
Alkohol/Drogy/Fajčenie:
Scény, ktoré môžu vyvolávať strach, stres:
Iné: Primitívne vystupovanie franských kňazov. Poverčivé výroky o “prinášaní šťastia” namiesto požehnania, pri prinesení pozostatkov Sv. Klimenta.
Vhodnosť pre deti/mládež od: 12

Hodnotné umenie je prospešné podporiť jeho kúpou. Podpora dobrej kinematografie, pomáha nielen tvorbe kvalitných filmov, ale je to aj prejav poctivosti a slušnosti voči tvorcom.