Dokument: Hrady srdca Európy

Dokument: Hrady srdca Európy

Dokumentárny film Hrady srdca Európy mapuje aktuálnu situáciu hradov v jednotlivých krajoch Slovenska. Okrem hradov sú filmy doplnené o zábery ďalších opevnených stavieb a o neskoršie stavby na základoch hradov. Prvý diel sa venuje hradom Banskobystrického kraja. Druhý diel je venovaný Nitrianskemu a Žilinskému kraju, tretí diel sa venuje Bratislavskému, Trnavskému a Trenčianskemu kraju. Posledný štvrtý diel je venovaný hradom Košického a Prešovského kraja. Film obsahuje zábery všetkých hradov v jednotlivých krajoch (spolu 108 stavieb),…

Read More

Film: Cyril a Metod – Apoštoli Slovanov (2013)

Film: Cyril a Metod – Apoštoli Slovanov (2013)

Spracovanie života Svätého Cyrila a Metoda, ktorí zásadne ovplyvnili kultúru a náboženský život Slovanov v strednej Európe. Dej filmu Film začína udalosťami z detstva oboch solúnskych bratov. Pokračuje udalosťami z ich mladosti a dej postupuje až do ich ranej dospelosti. Dejová línia rozoberá viaceré náboženské dišputy, ktoré viedol Svätý Cyril (Konštantín) s rôznymi osobnosťami filozofickej a náboženskej sféry. Zaoberá sa úradníckym povolaním Metoda (Michala), ktoré ho však neuspokojovalo. Neskôr nachádza životné naplnenie skrz službu Bohu….

Read More