Film: Cyril a Metod – Apoštoli Slovanov (2013)

Film: Cyril a Metod – Apoštoli Slovanov (2013)

Spracovanie života Svätého Cyrila a Metoda, ktorí zásadne ovplyvnili kultúru a náboženský život Slovanov v strednej Európe. Dej filmu Film začína udalosťami z detstva oboch solúnskych bratov. Pokračuje udalosťami z ich mladosti a dej postupuje až do ich ranej dospelosti. Dejová línia rozoberá viaceré náboženské dišputy, ktoré viedol Svätý Cyril (Konštantín) s rôznymi osobnosťami filozofickej a náboženskej sféry. Zaoberá sa úradníckym povolaním Metoda (Michala), ktoré ho však neuspokojovalo. Neskôr nachádza životné naplnenie skrz službu Bohu….

Read More