Je v poriadku nedeľná návšteva reštaurácie alebo nákup v obchode?

Je v poriadku nedeľná návšteva reštaurácie alebo nákup v obchode?

V nedeľu, má byť možnosť pestovať rodinný, kultúrny, spoločenský a náboženský život.Mnohí dokážu tieto aktivity konať bez zbytočného zaťažovania druhých ľudí neopodstatnenou nedeľnou prácou. Sú tiež akcie a služby, ktoré sú organizované ako výnimočné spoločenské podujatia, ktoré nevyžadujú od vystupujúcich alebo obsluhujúcich takúto prácu pravidelne v nedeľu alebo sviatok. Znamená však možnosť pestovať rodinný, kultúrny, spoločenský a náboženský život tiež to, že je v poriadku navštevovať v ktorúkoľvek nedeľu reštaurácie, kiná a iné služby? V…

Read More

Úvaha o spolupráci kresťanov s liberálmi

Úvaha o spolupráci kresťanov s liberálmi

Na hanbu mnohých kresťanov bolo spolupracovať s nacistami. Na zahanbenie pre kresťanov bolo tiež kolaborovať s komunistami, ako v prípade angažovania sa mnohých v projekte Pacem in Terris v socialistickom Československu. Je naivné myslieť si, že z pohľadu ďalšej generácie nebude na hanbu, že množstvo kresťanov nemalo a nemá problém spolupracovať so zločinnými liberálmi a vnímajú to dokonca až ako nevyhnutnosť. História sa opakuje a je veľmi pravdepodobné, že tomu tak bude aj v tomto…

Read More

Liberalizmus ako hlavný extrémistický prúd súčasnosti

Liberalizmus ako hlavný extrémistický prúd súčasnosti

Článok pôvodne vyšiel dňa 15. 12. 2021 na portáli Christ-net.sk Zo zahraničia takmer každý deň prichádzajú prekvapivé správy o extrémistických a patologických prejavoch a politických tlakoch liberálov, respektíve progresívcov a Woke hnutia či už z USA, Kanady, Austrálie alebo z krajín západnej Európy. Typickým znakom tohto prezretého liberalizmu je inklinovanie k ľavicovým trendom alebo až ospevovanie marxizmu a komunizmu. Niektorí si povedia, že liberálov alebo progresívcov na Slovensku nemožno pripodobňovať k liberálnym lídrom a dianiu…

Read More

Demokracia a jej pravá tvár

Demokracia a jej pravá tvár

Text pôvodne vyšiel dňa 19. 9. 2021 na portáli Christ-net.sk Aká je pravá tvár demokracie? Demokracia je diktatúra pudov lúzy. Demokraciu, pre nás vybojovali v prvom rade slobodomurári, komunisti pred uchopením moci a iné im podobné trosky. Praktizujúci kresťania, ktorí začali neskôr participovať v ďalších fázach nového systému po zlikvidovaní monarchií, buď stratili snahu bojovať proti zvrhlému demokratickému systému alebo naivne a hlúpo uverili, že kresťanská demokracia je udržateľný systém. V realite nie je udržateľná…

Read More

Apologetika: Zaostávanie južnejších katolíckych regiónov kvôli islamu

Apologetika: Zaostávanie južnejších katolíckych regiónov kvôli islamu

V dnešnej dobe zaznieva najmä od ateistov na adresu katolicizmu námietka, že katolicizmus má vplyv na nižšiu ekonomickú úroveň krajín v porovnaní napríklad s protestantizmom. Ako je to ale v skutočnosti? Viaceré prevažne katolícke, respektíve neprotestantské európske regióny ako Španielsko, Portugalsko, Balkán (do značnej miery hlavne pravoslávny a moslimský) a južné Taliansko, v porovnaní so severnejšími európskymi štátmi, patria medzi menej vyspelé časti európskeho kontinentu. Sú rôzne verzie vysvetlenia tohto javu. Ktorá vyzerá najvierohodnejšie? Za…

Read More

Ako kresťania prechádzajú od lásky k ťuťuli-muťuli

Ako kresťania prechádzajú od lásky k ťuťuli-muťuli

Láska. Slovo, ktoré sa dnes tak často používa a ešte častejšie zneužíva. V dnešnej spoločnosti prevládajú dva skreslené ponímania tohto pojmu. Tento svet pod pojmom láska neraz chápe voľný sex a využívanie iných pre uspokojenie svojich pudov. Naproti tomu istí ľudia, a sú medzi nimi i mnohí kresťania, vnímajú lásku ako niečo sladké a ružové, všetolerantné, pasívne a podvoľné. Také bezhraničné ťuťuli-muťuli. V ich predstave lásky nemá miesto kritika, napomínanie, trest, hnev atď. A to…

Read More

Krst babkinej kozy

Krst babkinej kozy

Dosť absurdná predstava, nie? Alebo žeby na tom predsalen nebolo nič čudné? O čom je vlastne ten krst? Koza sa už možno teší. Len ešte chudera nevie, že príde o tú parádu v kostole. Dnes sme si už akosi zvykli, že krstiť možno čokoľvek. Od nového typu odstraňovača chlpov v nose až po tú babkinu kozu. V španielskom parlamente by vám možno vysvetlili, že na takýto obrad by mali mať právo minimálne jedinci z rodu opíc. Poďme ale k veci. K napísaniu tohto…

Read More

Apologetika: Ježišovo Božstvo

Apologetika: Ježišovo Božstvo

Čo v samotnom Písme poukazuje na to, že Ježiš Kristus bol nielen Boží syn, ale aj skutočný Boh, jedna z troch Božských osôb? Učenia o Svätej Trojici sa pridŕžajú všetky kresťanské cirkvi, a práve preto sa nazývajú kresťanskými, lebo Krista považujú za Boha. Preto medzi kresťanov nepatria napríklad Svedkovia Jehovovi alebo Mormoni a pod. Poukazov na Božskosť Ježiša je v Písme mnoho. Aké najpriamejšie vyjadrenia na adresu Ježiša Krista, že je Bohom, možno v Písme…

Read More

Dať či nedať dieťa do jaslí?

Dať či nedať dieťa do jaslí?

Popularizácia jaslí dnes v určitých kruhoch znovu rastie a spolu s ňou aj dávanie detí na celý deň do škôlky už v prvých rokoch života dieťaťa. Čo to so sebou prináša? Dať alebo nedať dieťa do jaslí? Rodičia dávajú deti do jaslí niekedy z ekonomických dôvodov, inokedy preto, že im je doma na materskej pridlho alebo sa do popredia ich záujmu dostane kariéra. Tomuto trendu napomáha aj „sociálna“ politika štátu. Negatívnym je práve slabé ohodnotenie žien na materskej…

Read More

Je božekovanie zlé?

Je božekovanie zlé?

Pokiaľ Boha milujeme, nechceme ho urážať, zraňovať a zneucťovať nielen ťažkými hriechmi, ale ani tými ľahšími. Pri božekovaní ide o ľahkovážne vyslovovanie Božieho mena. Podobne je tomu aj pri vyslovovaní mena Ježiš a nevhodným je aj zbytočné lamentovanie s pomocou mena Mária. Aj týmto spôsobom sa nenápadne šíri neúcta voči Bohu. Cez neúctivosť voči Bohu sa narúša vzťah človeka k svojmu Stvoriteľovi. Kde sa vytráca úcta voči Bohu, prehlbuje sa následne neúcta voči človeku. Môže…

Read More
1 2 3 4 5