Úvaha o spolupráci kresťanov s liberálmi

Na hanbu mnohých kresťanov bolo spolupracovať s nacistami. Na zahanbenie pre kresťanov bolo tiež kolaborovať s komunistami, ako v prípade angažovania sa mnohých v projekte Pacem in Terris v socialistickom Československu.

Je naivné myslieť si, že z pohľadu ďalšej generácie nebude na hanbu, že množstvo kresťanov nemalo a nemá problém spolupracovať so zločinnými liberálmi a vnímajú to dokonca až ako nevyhnutnosť. História sa opakuje a je veľmi pravdepodobné, že tomu tak bude aj v tomto prípade.

O niekoľko rokov, keď bude v západnej spoločnosti zrejme oveľa viac citeľný výrazný úbytok pôvodného obyvateľstva, ktoré bude nahradené moslimskou populáciou, bude zo strany novej majority poukazované a oprávnene kritizované, že kresťania vrátane katolíkov kolaborovali so zločinnými liberálmi.

Bude to na hanbu kresťanov a bude to pravda. Minimálne v prípade značnej časti kresťanov. Tak ako si neraz ťukáme po čele pýtajúc sa sami seba, ako mohli byť mnohí ľudia pred desiatkami rokov takí hlúpi, že im nevadilo kolaborovať s evidentne pomýlenými ideológmi, podobne tomu zrejme bude časom aj pri zamyslení sa o dnešných časoch.

oklamanie_krestanov

Kolaborovať so zločincami, respektíve so skupinami vyznávajúcimi zločinné myšlienky, bolo pre katolíkov vždy viac na škodu, a ak to prinieslo nejaký osoh, tak len malý a krátkodobý. Je krátkozraké vidieť to ako správnu cestu aj v dnešnej dobe.

Zásadovosť a vernosť evanjeliu premieňa hriešnikov. Kolaborácia s hriešnikmi premieňa spravidla viac alebo menej kolaborujúceho.

Ak spolupracovať napríklad aj v politickej rovine s liberálmi, tak jedine vtedy, keď liberáli odmietnu presadzovať svoju zvrhlú agendu a dokážu to aj skutkami. Týka sa to napríklad potratového holokaustu a ochrany rodiny.