Inšpirácie na Sviatok všetkých svätých a prečo odmietnuť Halloween

Chystáte pre deti na Sviatok všetkých svätých akciu, ktorá má deťom pomôcť správne chápať tento významný sviatok v Cirkvi? Na fotografiách v článku nájdete zopár inšpirácií k tomuto obdobiu roka.

Na tomto odkaze nájdete zoznam rôznych svätcov s ich vyobrazeniami aj spolu so symbolmi, ktoré ich charakterizujú.

Prečo odmietnuť Halloween, tak ako je dnes importovaný?

Možno sa kriticky pýtať aký je prínos Halloweenu v jeho súčasnej podobe pre deti. Spájanie smrti, respektíve zomrelých so strašidlami a s bujarou zábavou je niečo čo degraduje pohľad na zomrelých. Strašidlá sú karikatúrou duší zomrelých.

Halloween je prepojený s prvkami okultizmu, deformuje pohľad na smrť, život po smrti a duchovný svet.

Žiaľ aj na Slovensku sa v posledných rokoch rozmohlo vyrezávania strašidiel a prezliekanie sa za rôzne morbídne postavy v školách a škôlkach. Je to v rozpore s poslaním školy a materskej školy. Ich úlohou je totiž komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. Nie deformovanie pohľadu detí na svet zomrelých.

halloween

Nemali by sme preto nekriticky a bezmyšlienkovito preberať kultúrne prvky z iných krajín, len preto, že sa stávajú v médiách a medzi určitými osobami a skupinami ľudí populárne.

Halloween je žiaľ veľmi nekriticky prijímaný a propagovaný najmä medzi obchodníkmi, kvôli vidine zisku.

Rozumnou alternatívou je spomínanie si s deťmi na rôznych zomrelých príbuzných, rôzne osobnosti, ktoré už nie sú medzi nami, vrátane svätcov, keďže Sviatok všetkých svätých sa na začiatku novembra u nás stále slávi. Svätí môžu byť pre každého človeka, vrátane neveriacich, v mnohom vzorom.

Môže to byť tiež spojené s návštevou cintorína. Prežívanie týchto dní dôstojne je rozumnejšie a prínosnejšie nielen pre deti, ale i pre dospelých.

alternativa_k_halloweenu

Múdry rodič alebo pedagóg vedie deti k vyhľadávaniu pekného a dobrého. Nie k zabávaniu sa na symboloch ohyzdnosti, smrti, zločinu, primitívnosti, povier, sebadeštruktívnosti alebo strachu.

Ak budeme ľahostajní k prenikaniu všetkého nízkeho a hlúpeho do našej kultúry a rodín, vráti sa nám to v duševnom a duchovnom rozvrate našich detí a mladých ľudí.