Charles Coulombe a pohanský pôvod Vianoc?

Podľa rozšíreného názoru bolo stanovenie dátumu Ježišovho narodenia na 25. december cieleným zásahom Katolíckej cirkvi, ktorá sa snažila nahradiť slávenie pohanských sviatkov kresťanským sviatkom. Staroveké písomnosti, ktoré sú k dispozícii, cielené vytláčanie pohanských sviatkov Vianocami nepreukazujú. Ranokresťanskí autori skôr hovoria o zhode okolností a o tom, že „Boh uprednostnil Ježiša pred falošnými bohmi pohanov.“

Cielené prekrytie zimných pohanských sviatkov sa prvýkrát spomína až v poznámke biblického komentátora Dionýza bar-Salibiho v 12. storočí. A malo ísť o presun slávenia Ježišovho narodenia zo 6. januára na decembrový dátum.

Výber 25. decembra je v skutočnosti výsledkom úsilia najranejších kresťanov vyrátať dátum Ježišovho narodenia na základe kalendárových výpočtov, ktoré nemali s pohanskými sviatkami nič spoločného.

Keď rímsky imperátor Aurelián, ktorý nenávidel kresťanstvo, ustanovil 25. decembra roku 274 pohanské sviatky „Narodenia neporaziteľného slnka“, išlo veľmi pravdepodobne o pohanskú alternatívu k dátumu, ktorý už pre kresťanov čosi znamenal. Pohanský pôvod Vianoc je z tohto hľadiska mýtus bez historického základu.

Pravdou je, že prvý doklad o tom, že kresťania oslavovali 25. december ako dátum Pánovho narodenia, pochádza z Ríma niekoľko rokov po Aureliánovi, a to z roku 336. Popri tom existuje aj dôkaz, tak zo strany gréckeho Východu, ako aj latinského Západu, že kresťania sa pokúšali vyrátať dátum Kristovho narodenia už v druhom a treťom storočí.

Vo videu Charles Coulombe sebe vlastným humorom komentuje a vysvetľuje čo všetko opakujeme po pohanoch a ako by sme sa k tomu mali postaviť.

Vianoce Jezisovo narodenie trja krali