Film: Misia / The Mission (1986)

Dráma / Historický / Dobrodružný
Veľká Británia, 1986, 125 min
Réžia: Roland Joffé
Hudba: Ennio Morricone
Hrajú: Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally, Aidan Quinn, Cherie Lunghi, Ronald Pickup, Liam Neeson, Álvaro Guerrero, Chuck Low, Fred Melamed

Na jednej strane stojí úžasné misijné dielo, ktoré sa podarilo vybudovať jezuitom, na druhej strane nespravodlivosť páchaná na domorodcoch i misionároch. Historické udalosti v tomto príbehu sú pravdivé a udiali sa na hraniciach Argentíny, Paraguaja a Brazílie okolo roku 1750.

Dej filmu
V Južnej Amerike sú jezuitské misie útočiskom Indiánov pred nájazdmi osadníkov a preto majú tieto misie množstvo nepriateľov. Z týchto misií šíria rehoľníci Božie slovo ďalej, Indiánom žijúcim na náhorných plošinách.

Raz zabijú Indiáni jedného kňaza. Na jeho miesto prichádza otec Gabriel – nový misionár. Domorodcov si získa svojou hrou na píšťalu. Misia, kde pôsobí má názov San Carlos. Prostredníctvom hudby sa darí jezuitom získavať si ďalších a ďalších Indiánov.
V pralese loví Indiánov biely kapitán Mendoza – obchodník s otrokmi. Rodrigo Mendoza spolu s bratom majú záujem o tú istú ženu. Rodrigo pri jednom incidente napokon svojho brata zabije, za čo má ale výčitky svedomia a chce zomrieť. Po čase za ním prichádza otec Gabriel, Mendoza však chce, aby mu dal pokoj a odišiel. Otec Gabriel však presvedčí Rodriga, aby skúsil zmeniť svoj život. Na to odchádza na náhornú plošinu, sprevádzaný mníchmi, kde pred tým lovil a zabíjal Indiánov. Za sebou ťahá sieť naplnenú železom, pretože takto sa rozhodol konať pokánie za svoje hriechy. Mendoza napokon spolu s jezuitami zveľaďuje misiu San Carlos, zažíva tam radosť z jednoduchého, pokojného a zmysluplného života. Je šťastný, lebo už nežije pre seba, ale pre druhých. Je vďačný otcovi Gabrielovi, že ho vzal do tejto misie a takto sa mohol zmeniť z vojaka zabíjajúceho Indiánov na ich ochrancu a pomocníka. Začne čítať Bibliu, ktorú dostal od otca Gabriela, pričom sa časom aj on stane – oslovený Božím slovom, jedným z jezuitov.
Osadníkom vadí, že jezuiti majú v krajine značný vplyv. Snažia sa o škodlivosti ich pôsobenia presvedčiť aj vrchných predstaviteľov Cirkvi. Pre tunajších španielskych i portugalských obchodníkov je výhodné, aby nad Indiánmi žiadna ochrana nebola a je pre nich výhodný tiež prevod pod správu Portugalska, pretože portugalské zákony na rozdiel od španielskych stále dovoľujú otrokárstvo. Kardinál aj napriek očareniu krásou a radostným životom v misiách, podľahne politickým tlakom a dá príkaz aby jezuiti odtiaľ odišli a zároveň chce, aby domorodci odišli späť do džungle. Otec Gabriel však prisľúbil Indiánom, že s nimi zostane, nasledujú ho aj ďalší spolubratia. Ich rozhodnutie možno chápať tak, že v tomto prípade by poslušnosť voči kardinálovi znamenala vydanie domorodcov a ich životov napospas bezohľadným otrokárskym obchodníkom, prevládla teda poslušnosť voči Bohu a ochrana životov domorodcov.
Mendoza chce bojovať a na vojnu pripraví a vyzbrojí aj Indiánov, s čím ale otec Gabriel nesúhlasí. Vojsko kolonialistov si v závere filmu nakoniec podmaní misiu San Miguel a napokon po boji a masakri Indiánov aj misiu San Carlos.

Mínusy, ochrana detí a mládeže (Parents Guide) Bude ešte doplnené neskôr
Sex, nahota a intimita: Vyzývavé oblečenie ženy, o ktorú má záujem Mendoza. Odhalené prsia domorodých žien, ale väčšina z nich nepôsobí kvôli svojmu spôsobu života, ktorý sa odzrkadľuje aj na ich príťažlivosti, až tak vyzývavo.
Násilie a brutalita: Viac krát vraždenie.
Profánnosť, rúhanie, vulgarizmy (môže závisieť od jazykovej verzie filmu česká/ slovenská/titulky):
Alkohol/Drogy/Fajčenie:
Scény, ktoré môžu vyvolávať strach, stres:
Iné: Neuposlúchnutie kardinála.
Vhodnosť pre deti od: 15

DVD k zakúpeniu

Leave a Comment